Światowy Dzień Bezpiecznego Internetu 2014: "Stwórzmy razem lepszy internet"
2014-02-12 | 23:39:35

Dzień Bezpiecznego Internetu jest dziś obchodzony w ponad 100 krajach (w tym po raz pierwszy w USA. Podczas jednego z wielu tysięcy wydarzeń organizowanych z tej okazji Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes wręczy nagrody twórcom najlepszych treści internetowych dla dzieci i wspólnie z przedstawicielami INSAFE ogłosi młodzieżowy manifest, dotyczący sposobu stworzenia lepszego internetu w oparciu o pomysły młodych ludzi.


Neelie Kroes powiedziała: „Ta inicjatywa jest fascynująca: młodzi ludzie wypowiadają się w nim bezpośrednio na temat tego, czego oczekują od najważniejszej dziś na świecie infrastruktury – internetu. Nie mam wątpliwości, że za słowami pójdą czyny”.


Motywem przewodnim Dnia Bezpiecznego Internetu 2014 jest lepszy internet, a celem – zachęcenie osób w każdym wieku do tworzenia wartościowych treści internetowych przeznaczonych dla młodych ludzi. Laureatów konkursu na najlepsze treści internetowe wybrano spośród 1100 uczestników. Nagrody zostaną wręczone dorosłym i dzieciom z Belgii, Czech, Holandii, Islandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Rosji, Węgier i Zjednoczonego Królestwa.


Neelie Kroes powiedziała: „Dzieci i młodzież dokonują niezwykłych rzeczy za pomocą narzędzi cyfrowych. Musimy ich do tego zachęcać, zadbać o ich bezpieczeństwo oraz zapewnić im możliwości samodzielnego tworzenia lepszego internetu i sprzeciwiania się cyberprzemocy”.


Zwycięzcy konkursu na najlepsze treści internetowe w czterech kategoriach:


nagrodę indywidualną w kategorii młodzież uzyskała 15-letnia Jiami Xili Jongejan z Holandii za blog Lifesplash o modzie, szkole, gotowaniu i sporcie;


nagrodę zespołową w kategorii młodzież przyznano za wideblog o języku polskim stworzony przez uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bestwinie, Polska;


nagrodą w kategorii dorosłych nieprofesjonalistów wyróżniono Paxel 123 games – rozrywkowe gry edukacyjne dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych opracowane przez nauczycielkę Annę Margrét Ólafsdóttir z Islandii;


nagroda w kategorii dorosłych profesjonalistów przypadła czeskim twórcom strony internetowej Web a Webik Radio Junior zawierającej nagrania bajek, gry online oraz inne interaktywne propozycje dla młodzieży.


Kontekst


W ramach strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci Komisja Europejska wspiera sieć INSAFE/INHOPE centrów bezpiecznego internetu we wszystkich państwach członkowskich.


Komisja doprowadziła także do powstania koalicji osób na najwyższych stanowiskach, w której ramach 31 przedsiębiorstw z sektora najnowocześniejszych technologii dokonało licznych zmian i wprowadziło narzędzia w celu zapewnienia lepszej ochrony konsumentów.


Działania w wielu obszarach na rzecz bezpiecznego internetu, w tym zwalczanie cyberprzestępczości.


W celu zwalczania ataków na wielką skalę na systemy informatyczne przyjęto nową unijną dyrektywę, a także przedstawioną przez Komisję kompleksową strategię bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej. Równolegle w głównej siedzibie Europolu w Hadze komisarz Cecilia Malmström powołała Europejskie centrum ds. walki z cyberprzestępczością zwane EC 3, którego zadaniem jest wzmocnienie sposobów ochrony UE przed zorganizowaną przestępczością internetową – nadużyciom finansowym, kradzieży danych z kart kredytowych, wymuszeniom poprzez ataki wirusowe i podobnym przestępstwom.


Przyjęto również dyrektywę w sprawie zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci i uwzględniono w niej kwestie ścigania przestępców i ochrony pokrzywdzonych oraz środki zapobiegawcze. Ponadto w grudniu 2012 r. ministrowie sprawiedliwości i przedstawiciele 52 krajów spotkali się w Brukseli, aby utworzyć światowy sojusz przeciw niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych. Członkowie utworzonego z inicjatywy Cecilii Malmström i prokuratora generalnego USA sojuszu z szerokim udziałem krajów: od USA poprzez Nową Zelandię i Kambodżę do wszystkich państw członkowskich UE, zobowiązali się do wzmocnienia zasobów w celu rozpoznania większej liczby ofiar znajdujących się w internecie na zdjęciach i nagraniach wideo ukazujących seksualne wykorzystywanie dzieci.


Komisja wprowadza także w życie plan działania na rzecz budowania zaufania do szerszego jednolitego rynku cyfrowego handlu elektronicznego i usług internetowych (IP/12/10). Sposobami osiągnięcia takiego zaufania będą: poprawa pewności prawa w zakresie praw i obowiązków przedsiębiorstw i konsumentów, poprawa jakości i wiarygodności różnych form działalności i usług w internecie, przezwyciężanie problemów związanych z brakiem bezpieczeństwa w odniesieniu do płatności online, a także zwalczanie nadużyć i skuteczniejsze rozstrzyganie sporów.

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 11 lutego 2014

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-10-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE