KE promuje europejską hodowlę ryb
2014-05-07 | 12:42:03

Hodowla ryb jest zdrowa i może pomóc w zwalczaniu przełowienia i ochronie dziko żyjących stad ryb. Takie przesłanie ma wystosować dzisiaj komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Maria Damanaki, na specjalnie zorganizowanym wydarzeniu podczas światowej wystawy Seafood Expo Global w Brukseli.

W ramach tego wydarzenia, stanowiącego część kampanii Komisji zatytułowanej „Nierozłączni”, służącej promowaniu żywności pochodzenia morskiego produkowanej w sposób zrównoważony, komisarz Damanaki podkreśli szczególne zalety europejskiej hodowli ryb lub akwakultury: „Ponieważ zwiększa się liczba ludności, wzrasta również popyt na ryby. Bez hodowli nie byłoby po prostu wystarczająco dużo ryb do spożycia, a długoterminowa stabilność naszych dziko żyjących stad ryb byłaby zagrożona. Świeże, otrzymywane lokalnie i zdrowe ryby hodowane w UE spełniają wysokie standardy w zakresie ochrony konsumenta i mają wyśmienity smak.”

W ramach reformy wspólnej polityki rybołówstwa UE jest zobowiązana do dalszego wspierania sektora akwakultury. Aktualny zbiór wytycznych przedstawia wspólne priorytety i cele ogólne dla sektora hodowli ryb w Europie, które obejmują poprawę dostępu do przestrzeni i wody, utrzymanie wysokich standardów sanitarnych i ekologicznych, zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności. Wsparcie finansowe na ten cel zostanie udostępnione za pośrednictwem nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, przy jednoczesnym finansowaniu badań na rzecz zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury.

Pani komisarz Damanaki towarzyszyć będzie dwóch wybitnych szefów kuchni: Gianfranco Vissani z Włoch oraz Kevin MacGillivray ze Zjednoczonego Królestwa. Również w ciągu bieżącego roku, w dziesięciu państwach zrealizowany zostanie unijny projekt adresowany do szkół, który zwiększy wiedzę na temat korzyści płynących ze spożywania ryb hodowlanych.

Kontekst

Hodowla ryb, nazywana również akwakulturą, to chów zwierząt i uprawa roślin, słodkowodnych i morskich. Obecny w całej Europie, sektor ten produkuje wiele gatunków ryb, mięczaków, skorupiaków i glonów przy wykorzystaniu szeregu różnych metod hodowlanych, w tym tradycyjnych, takich jak liny, sieci i zbiorniki, lub metod wysoce zaawansowanych, takich jak systemy z recyrkulacją wody.

Około połowę produkcji unijnej stanowi hodowla owoców morza, najczęściej małż i ostryg, oraz innych gatunków, w tym ryb morskich, takich jak łosoś, dorada i labraks, i ryb słodkowodnych, takich jak pstrąg i karp. Surowe przepisy UE w zakresie higieny i ochrony konsumentów, które mają zastosowanie również do zwierząt łownych i ryb hodowlanych, gwarantują, że tylko bezpieczne i zdrowe produkty trafiają na nasze stoły.
Unia Europejska importuje 68 proc. spożywanych przez nas ryb i owoców morza, a tylko 10 proc. naszego spożycia to ryby i owoce morza z naszych hodowli. Spożywanie ryb otrzymywanych lokalnie w większym stopniu uniezależnia nas od przywozu z zagranicy oraz daje nam dostęp do ekstra świeżych produktów. Ponad 80 tys. osób jest bezpośrednio zatrudnionych w europejskim sektorze akwakultury, a liczba ta wzrośnie prawdopodobnie, ponieważ coraz więcej spożywanych przez nas ryb i owoców morza dostarczanych jest przez unijnych hodowców.

Organizowana w Brukseli-Heysel wystawa Seafood Expo Global, która odbędzie się w dniach 6–8 maja, to największe na świecie targi żywności pochodzenia morskiego, skupiające ponad 1 600 wystawców z ponad 70 krajów. Komisja Europejska będzie miała tam własne stoisko (hala 7, stoisko nr 1411), w którym zwiedzający i dziennikarze będą mieli okazję spotkać się z ekspertami i przedyskutować wiele kwestii dotyczących rybołówstwa i gospodarki morskiej.

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 7 maja 2014

EUROPE DIRECT W POLSCE