Rejestr europejskiego szkolnictwa wyższego
2014-07-02 | 10:16:21

W dniu dzisiejszym po raz pierwszy zostaje podana do publicznej wiadomości zawartość nowego rejestru europejskiego szkolnictwa wyższego (ETER). Zapewnia on łatwy dostęp do informacji na temat uniwersytetów w 36 państwach, w tym we wszystkich państwach członkowskich UE. Dzięki ETER po raz pierwszy na poziomie ogólnoeuropejskim w jednym miejscu udostępnione zostaną porównywalne dane o 2 250 instytucjach, w których uczy się ponad 16 mln studentów. Zawarte w rejestrze dane obejmują wielkość uczelni, liczbę studentów i wykładowców, nauczane przedmioty oraz rodzaje dyplomów, które można tam zdobyć, a także informacje o działalności badawczej i międzynarodowej. Na stworzenie ETER przeznaczono 500 000 EUR z funduszy unijnych pochodzących z byłego programu „Uczenie się przez całe życie” (obecnie Erasmus +).

Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „Lepszy dostęp do informacji jest niezbędny, jeśli mamy poprawić jakość naszych systemów edukacyjnych. Rejestr europejskiego szkolnictwa wyższego będzie stanowił dla twórców polityki i uczelni wyższych nieocenione źródło wiedzy. Zwiększy on przejrzystość w szkolnictwie wyższym i pomoże rozszerzyć zakres analiz i informacji, poprawi relacje między światem edukacji i światem badań oraz będzie wspierać różnorodność szkolnictwa wyższego w Europie.”

Przy wykorzystaniu danych otrzymanych od krajowych urzędów statystycznych w ramach ETER stworzona zostanie trwała i regularnie aktualizowana baza danych o europejskich uniwersytetach. Pomoże ona twórcom polityki lepiej zarządzać europejskim systemem szkolnictwa wyższego jako całością oraz umożliwi uniwersytetom porównywanie się z innymi placówkami i wyszukiwanie okazji do współpracy lub specjalizacji naukowej. Uzupełnia on inne dane dotyczące wyników osiąganych przez uniwersytety, takie jak U-Multirank, oraz statystyki dotyczące szkolnictwa wyższego na poziomie systemowym (UNESCO-UIS/OECD/Eurostat).

ETER zawiera informacje o uniwersytetach w 28 państwach członkowskich, a ponadto obejmuje instytucje w państwach EOG-EFTA (tj. Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii) oraz państwach kandydujących do UE (tj. byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii, Czarnogórze, Serbii i Turcji).

Rejestr zawiera dane statystyczne na temat placówek, w których uczy się ponad 200 studentów. W instytucjach tych kształci się 85 % wszystkich studentów szkół wyższych w przedmiotowych państwach. 29 spośród objętych rejestrem państw dostarczyło pełny zestaw danych. Belgia (Wspólnota Francuska), Węgry, Czarnogóra, Rumunia, Serbia, Słowenia, Słowacja i Turcja dostarczyły podstawowy wykaz swoich instytucji szkolnictwa wyższego.

Kontekst

Stworzenie ETER jest wynikiem przygotowanego przez Komisję planu modernizacji europejskich systemów szkolnictwa wyższego. Rejestr stworzyło konsorcjum utworzone przez czterech partnerów: USI – Università della Svizzera Italiana, Lugano, Szwajcaria; Joanneum Research, Graz, Austria; NIFU – Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education, Oslo, Norwegia; Uniwersytet La Sapienza w Rzymie. Konsorcjum ETER współpracuje blisko z krajowymi urzędami statystycznymi.

Podstawy ETER zbadano w tzw. studium wykonalności EUMIDA (2009-2010). W ramach studium EUMIDA dokonano przeglądu metodologii, dostępności danych, poufności oraz środków potrzebnych do realizacji projektu na szeroką skalę.

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 2 lipca 2014

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2019-05-06
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE