Szybsze i dokładniejsze ostrzeżenia przed powodziami dzięki badaniom naukowym UE
2014-08-29 | 10:48:19

Przekazane w porę ostrzeżenia o powodziach i monitorowanie sytuacji powodziowej w czasie rzeczywistym mogą ocalić życie oraz zapobiec zniszczeniu mienia, infrastruktury i środowiska naturalnego. Imprints, WeSenseIt i UrbanFlood to tylko trzy przykłady współfinansowanych przez UE projektów, w ramach których opracowano wyjątkowe systemy prognozowania i ostrzegania, aby ostrzec społeczności przed nadchodzącą powodzią.

Na zarządzaniu ryzykiem powodziowym i zapobieganiu powodziom skupia się projekt Imprints, w ramach którego opracowano platformę wczesnego ostrzegania. Dzięki niej czas reakcji na gwałtowne powodzie można ograniczyć do około dwóch godzin lub skrócić go jeszcze bardziej – potencjalnie dając ludziom więcej czasu na uniknięcie niebezpieczeństwa. Platforma jest oparta na lepszym przewidywaniu opadów dzięki modelom meteorologicznym oraz sieciom radarów meteorologicznych. Oprogramowanie to jest w stanie przewidzieć przepływ wody w terenie oraz stworzyć kompletny system wczesnego ostrzegania o gwałtownych powodziach, określić ilość pozostałości, które mogą być przez nie niesione, i możliwość zniszczenia lokalnej infrastruktury.

Innowacje pochodzące z tego projektu są wykorzystywane w sektorze usług wodnych i działalności hydrometeorologicznej w Hiszpanii, Szwajcarii i Francji w celu udoskonalenia wewnętrznych systemów prognozowania w czasie rzeczywistym. W ramach tego projektu opracowano ponadto wskaźniki ostrzegania przed gwałtownymi powodziami, wykorzystywane obecnie w funkcjonującym europejskim systemie informowania o powodziach (European Flood Awareness System).

Projekt WeSenseIt, który zakończy się we wrześniu 2016 r., wykorzystuje natomiast siłę ludzkiej obserwacji jako istotny element systemu wczesnego ostrzegania. Uczestnicy dokonują pomiarów przy użyciu nowych aplikacji opracowywanych obecnie w ramach projektu i przesyłają informacje oraz obrazy przez telefon komórkowy. Nowe technologie i podejścia są testowane we Włoszech, w Holandii i Zjednoczonym Królestwie.

„Opracowaliśmy mobilne aplikacje, po to aby członkowie straży przeciwpowodziowej w Zjednoczonym Królestwie mogli chodzić wzdłuż brzegów rzek i robić oznakowane zdjęcia, jeśli zauważą coś niepokojącego” – mówi koordynator projektu Fabio Ciravegna z Uniwersytetu w Sheffield. Pod koniec marca 2014 r. we Włoszech zakończono ocenę obejmującą około 500 wolontariuszy symulujących wystąpienie powodzi w mieście Vicenza.

W czasie powodzi zagrożone są tamy i wały rzeczne. W ramach projektu UrbanFlood zaprojektowano czujniki i opracowano związaną z nimi technologię do monitorowania wałów przeciwpowodziowych i wczesnego ostrzegania o ryzyku ich przerwania. Podziemne czujniki monitorują stan wałów i wszelkie zmiany poziomu wody oraz inne czynniki, takie jak temperatura, wilgotność i ruchy ziemi. Informacje te są następnie oceniane przez przygotowane w ramach projektu oprogramowanie do modelowania, które może wysłać ostrzeżenie, jeżeli pojawi się problem. Oprogramowanie oblicza, jak szybko dany obszar zostanie zalany, jeżeli tama zostanie przerwana, a nawet proponuje najlepsze sposoby przeniesienia mieszkańców do bezpieczniejszych obszarów.

Máire Geoghegan-Quinn, komisarz do spraw badań, innowacji i nauki, powiedziała: „UE nadal inwestuje w badania naukowe i innowacje związane z zarządzaniem ryzykiem powodziowym i z zapobieganiem takiemu ryzyku. Chcemy pomóc państwom w podejmowaniu adekwatnych i skoordynowanych działań w celu zmniejszania tego ryzyka i ochrony obywateli.”

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej wnosi również swój wkład w badania naukowe nad powodziami, opracowując europejskie i globalne systemy przewidywania i monitorowania powodzi, takie jak EFAS, GloFAS i GFDS.

Informacje o projektach

Projekt Imprints otrzymał 3,3 mln euro w ramach siódmego programu ramowego (7PR). W projekcie wzięło udział 18 instytucji badawczych z siedmiu krajów (Francja, Włochy, Niderlandy, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwajcaria i Zjednoczone Królestwo) oraz Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej.

Zobacz: http://floods.jrc.ec.europa.eu/flood-research-at-jrc/flashfloods.html

Projekt WeSenseIt otrzymał 5,4 mln euro w ramach 7PR. Skupia partnerów z sektora publicznego i prywatnego, w tym osiem MŚP: Quinary (Włochy), Disdrometrics (Niderlandy), HydroLogic Research (Niderlandy), Software Mind (Polska), Advantic Sistemas y Servicios (Hiszpania), Starlab Barcelona (Hiszpania), Sensorscope (Szwajcaria) i Knowledge Now (UK). Zobacz: www.wesenseit.com

Na projekt UrbanFlood UE przeznaczyła w ramach 7PR około 2,3 mln euro. W projekcie uczestniczyły: przedsiębiorstwo informatyczne TNO (Niderlandy), Uniwersytet w Amsterdamie (Niderlandy), STOWA, która koordynuje badania naukowe dla niderlandzkich organów ds. inżynierii wodnej (Niderlandy), Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet, (Polska), jednostka zależna Siemens (Rosja) i firma konsultingowa HR Wallingford (Zjednoczone Królestwo). Zobacz: www.urbanflood.eu

Informacje na temat finansowania europejskich badań naukowych i innowacji

W dniu 1 stycznia 2014 r. UE zainicjowała nowy, siedmioletni program w zakresie badań naukowych i innowacji pod nazwą „Horyzont 2020”. W ciągu najbliższych siedmiu lat prawie 80 mld euro zostanie zainwestowanych w projekty z zakresu badań naukowych i innowacji w celu wspierania konkurencyjności gospodarczej Europy i poszerzenia granic wiedzy człowieka. Środki z unijnego budżetu na badania są skoncentrowane głównie na poprawie warunków życia w takich dziedzinach jak zdrowie, środowisko, transport, żywność i energia. Zawieranie partnerstw badawczych z sektorem farmaceutycznym, lotniczym i kosmonautycznym, samochodowym, kolejowym i elektronicznym stanowi także zachętę dla sektora prywatnego do inwestowania w celu wsparcia przyszłego wzrostu i tworzenia wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy. Program „Horyzont 2020” będzie w jeszcze większym stopniu skoncentrowany na przekształceniu doskonałych pomysłów w produkty, procesy i usługi rynkowe.

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 28 sierpnia 2014

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-10-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE