Komisja potwierdza zrównoważenie stad śledzia i proponuje zwiększenie uprawnień do połowów na 2015 r.
2014-09-03 | 14:50:10

Morze Bałtyckie: Komisja potwierdza zrównoważenie stad śledzia i proponuje zwiększenie uprawnień do połowów na 2015 r.

Po raz pierwszy Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj w ramach zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa wniosek dotyczący uprawnień do połowów głównych stad ryb eksploatowanych komercyjnie w Morzu Bałtyckim na rok 2015. W związku z tym, że niektóre stada ryb są obecnie poławiane na poziomach zapewniających zrównoważenie, wielkość całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) wzrośnie o 12 proc. w porównaniu z rokiem 2014 i wyniesie około 629 000 ton.

W odniesieniu do czterech stad śledzia proponuje się średni wzrost o 31 proc., natomiast w przypadku zachodniego stada dorsza, stada szprota i dwóch stad łososia proponuje się obniżenie TAC (odpowiednio o 48 proc., 17 proc. i 15 proc.). Jeżeli na posiedzeniu w październiku Rada przyjmie limity połowowe zgodnie z wnioskiem Komisji, liczba stad poławianych na zrównoważonym poziomie (maksymalny podtrzymywalny połów – MSY) w Morzu Bałtyckim może – zdaniem naukowców – podwoić się w 2015 r. z trzech do sześciu.

 

Śledź

Po zmniejszeniu limitów połowowych śledzia ze stada zachodniego w ubiegłym roku Komisja jest w stanie zaproponować w odniesieniu do tego stada wzrost poziomu TAC o 12 proc. Oczekuje się, że zachodnie stado śledzia osiągnie poziom MSY i dołączy do grupy trzech innych stad śledzia, które były na poziomie MSY już w ubiegłym roku.

Bałtyckie państwa członkowskie przyjęły w ubiegłym roku poziomy TAC niższe niż zaproponowane przez Komisję, Komisja może zatem drugi rok z rzędu zaproponować na 2015 r. zwiększenie uprawnień do połowów w odniesieniu do dwóch największych stad Morza Bałtyckiego, tj. śledzia w centralnej części Morza Bałtyckiego i śledzia w Zatoce Botnickiej. Określone w odniesieniu do nich wielkości TAC będą oznaczały wzrost o odpowiednio 51 proc. i 35 proc., pozostając w granicach maksymalnego podtrzymywalnego połowu. W odniesieniu do śledzia w Zatoce Ryskiej wielkość TAC zostanie zwiększona o 26 proc. i wyniesie 38 780 ton.

W oparciu o tę propozycję wartość uprawnień do połowów stad śledzia w 2015 r. mogłaby wzrosnąć o prawie 80 mln euro i wynieść łącznie 164 mln euro.

Dorsz

Komisja proponuje obniżenie całkowitych dopuszczalnych połowów dorsza ze stada w zachodniej części Bałtyku o 48 proc., do poziomu 8 793 ton. Obniżka ta odzwierciedla decyzję Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) o zmianie danych stanowiących podstawę do ustalenia TAC. Odpowiada też wielkości TAC na poziomie MSY i będzie zgodna z zapisami planu zarządzania bałtyckimi zasobami dorsza.

Z powodu zmian biologicznych w obrębie stada dorsza we wschodniej części Bałtyku ICES nie mogła przedstawić pełnej oceny tego stada i podstawą do wydania opinii była metoda stosowana w przypadku stad, w odniesieniu do których dostępne dane są ograniczone. Wskutek tego Komisja nie jest w stanie zaproponować danych liczbowych na rok 2015. Oczekuje się, że nastąpi to jeszcze we wrześniu.

Łosoś

Po tym, jak konieczne było ograniczenie limitów połowowych w ostatnich trzech latach w przypadku dwóch stad łososia w basenie głównym oraz w Zatoce Fińskiej, Komisja proponuje dalsze obniżki, odpowiednio o 8 proc. i 23 proc. w przyszłym roku w celu zachowania zasobów. Zmniejszenie śmiertelności połowowej przyczyni się do osiągnięcia 75 proc. potencjalnej produktywności smoltów w rzekach, która jest uważana za poziom maksymalnego podtrzymywalnego połowu w odniesieniu do stad łososia. Wielkości TAC w odniesieniu do obydwu stad łososia są w pełni zgodne z opinią naukową i są oparte na zasadzie kontroli odłowu zaproponowanej w wieloletnim planie zarządzania bałtyckimi zasobami łososia.

Szprot

Komisja proponuje obniżenie całkowitych dopuszczalnych połowów szprota o 17 proc., do poziomu 199 622 ton, zgodnie z opinią naukową mająca na celu osiągniecie MSY.

Gładzica

Naukowcy opracowali sposób szacowania zasobów gładzicy, w odniesieniu do których dostępne dane są ograniczone. W oparciu o tę metodę, stosowaną już od kilku lat, proponuje się obniżenie całkowitych dopuszczalnych połowów gładzicy o 5 proc., do łącznej wielkości 3 249 ton.

 

Kontekst

Przedstawiony wniosek zostanie omówiony przez ministrów na forum Rady ds. Rybołówstwa w dniach 13–14 października. Podstawą wniosku Komisji jest opinia naukowa wydana przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) oraz Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES). Wniosek przedstawiono również do konsultacji Komitetowi Doradczemu ds. Morza Bałtyckiego (BSAC), na podstawie zalecenia wydanego przez ICES.

 

 

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2019-05-06
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE