Polska pozwana do Trybunału za luki w przepisach dotyczących wycofywania pojazdów z eksploatacji
2014-10-16 | 14:53:35

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niewłaściwym wdrażaniem unijnych przepisów w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Komisja ma wątpliwości co do realizacji przez Polskę wymaganego systemu zbierania i recyklingu.

Dyrektywa w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji ma na celu zapewnienie demontażu i recyklingu pojazdów w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Dyrektywa ustanawia przejrzyste cele ilościowe w zakresie ponownego użycia, recyklingu i odzysku pojazdów i ich części, zmuszając producentów do produkcji nowych pojazdów z uwzględnieniem ich ostatecznego recyklingu. W 2009 r., stwierdziwszy pewne niedociągnięcia w ustawodawstwie polskim w tej dziedzinie, Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Wiele zagadnień zostało następnie uregulowanych, a w 2012 r. wydano uzasadnioną opinię dotyczącą wciąż nierozwiązanych problemów.

Polska przyznała się do większości braków wskazanych przez Komisję, wyjaśniając, że kwestie te zostaną rozwiązane przez wprowadzenie nowych przepisów w 2013 r., jak dotąd jednak nie pojawiły się żadne dalsze zmiany. Z uwagi na występujące nadal problemy w stosownych polskich przepisach, które na przykład nie zawierają żadnego zobowiązania do zbiórki zużytych części zamiennych (tj. części, które nie mogą być ponownie wykorzystane, a więc muszą zostać poddane recyklingowi), a także dyskryminują pojazdy, które nie zostały zarejestrowane w Polsce, wystosowano pozew do Trybunału. Projekty aktów prawnych zmierzających do naprawy tych braków nie zostały jak dotąd uchwalone.

Kontekst

Dyrektywa w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji jest jednym z elementów szeroko zakrojonych działań na rzecz przekształcenia Europy w gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której odpady są systematycznie odzyskiwane i ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi. W szczególności, celem prawodawcy jest zmniejszenie ilości odpadów pochodzących z pojazdów, kiedy są one złomowane, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w trakcie ich produkcji, oraz zwiększenie ilości materiałów uzyskanych z recyklingu wykorzystywanych do produkcji samochodów. W dyrektywie określono również ambitne cele w zakresie odzysku i recyklingu: nie później niż do 1 stycznia 2015 r., w odniesieniu do wszystkich pojazdów wycofanych z eksploatacji, ponowne użycie i odzysk powinny obejmować co najmniej 95 proc. średniej masy pojazdu w skali roku.

Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/environment/waste/elv_index.htm

Zobacz ponadto:

Informacje na temat pakietu decyzji w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego z października br. można znaleźć w dokumencie MEMO/14/589

Ogólne informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – zob. MEMO/12/12.

Więcej informacji na temat procedur postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_pl.htm

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 16 października 2014

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2019-05-06
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE