Unia Europejska wesprze badania nad Ebolą kwotą 24,4 miliona euro
2014-10-23 | 10:16:39

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj, że przeznaczy z budżetu UE 24,4 miliona euro na pilnie potrzebne badania nad wirusem Ebola. Te środki finansowe zasilą pięć projektów z różnych dziedzin, od prowadzonego na dużą skalę badania klinicznego potencjalnej szczepionki po badania istniejących i nowych związków pod kątem ich skuteczności w leczeniu Eboli. Fundusze z unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” będą udostępniane w ramach przyśpieszonej procedury, aby umożliwić jak najszybsze rozpoczęcie prac. Komisja współpracuje również z branżą w sprawie dalszych prac rozwojowych nad szczepionkami, lekami i diagnostyką dla gorączki Ebola i innych chorób krwotocznych w ramachinicjatywy w zakresie leków innowacyjnych.

Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, powiedział: „W walce z Ebolą prowadzimy wyścig z czasem; musimy jednocześnie podejmować działania w odpowiedzi na obecną nadzwyczajną sytuację oraz przygotowywać środki długofalowe. Dlatego cieszy mnie, że mogę zapowiedzieć przekazanie dodatkowego finansowania w wysokości 24,4 mln euro, które przyspieszy najbardziej obiecujące prace badawcze nad opracowaniem szczepionek i metod leczenia”.

„Jednym z najważniejszych przekazów związanych ze spotkaniem międzynarodowej wspólnoty, które odbędzie się dzisiaj w Genewie pod auspicjami WHO, jest konieczność zintensyfikowania badań naukowych nad Ebolą” – powiedziała Máire Geoghegan-Quinn, unijna komisarz do spraw badań, nauki i innowacji. „Aby podjąć walkę z tą śmiertelną chorobą, projekty w tej dziedzinie pozyskują najlepszych pracowników naukowych i wsparcie branży”.

Finansowanie będzie udostępniane na podstawie wniosków otrzymanych od zespołów badawczych z całej UE i z wielu państw trzecich, które zostały ocenione przez grupę niezależnych ekspertów (zob. wykaz wybranych projektów w załączniku).

Profesor Peter Piot, dyrektor Londyńskiego Instytutu Higieny i Medycyny Tropikalnej i jeden z odkrywców Eboli, skomentował wiadomość o przekazaniu finansowania słowami: „Z zadowoleniem przyjmuję zdecydowane działania Komisji wspierające szereg badań klinicznych i studiów nad wirusem Ebola jako wkład Europy w walkę z kryzysem, który kosztował już tak wiele ofiar”.

Komisja zwróciła się również do partnerstwa pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się w dziedzinie badań klinicznych (EDCTP) o uwzględnienie w jego programie prac pojawiających się epidemii o zasięgu obejmującym kraje afrykańskie, w tym Eboli. Umożliwi to EDCTP finansowanie badań klinicznych leków, szczepionek i diagnostyki w ramach przyszłych zaproszeń do składania wniosków dotyczących projektów badawczych.

Ogłoszenie Komisji zbiega się w czasie z posiedzeniem wysokiego szczebla pod auspicjami WHO, odbywającym się dzisiaj w Genewie z udziałem przedstawicieli społeczności międzynarodowej i branży. Celem posiedzenia jest omówienie dostępu do szczepionek, które zostaną wkrótce opracowane, finansowania kampanii szczepień i immunizacji oraz planów badań klinicznych, zdolności produkcyjnej, regulacji oraz odpowiedzialności cywilnej związanej z tymi badaniami.

Kontekst

Unia Europejska podjęła działania już na wczesnym etapie kryzysu. Sama Komisja Europejska zobowiązała się do tej pory do pomocy humanitarnej i rozwojowej na kwotę 180 mln euro, aby pomóc krajom dotkniętym epidemią. Pomoc ta polega na przykład na świadczeniu bezpośredniej opieki zdrowotnej na rzecz dotkniętych społeczności oraz na działaniach mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii poprzez szybką diagnozę i kampanie informacyjne o chorobie. Oprócz pomocy finansowej UE przyczynia się również do zwalczania epidemii przy pomocy ekspertów obecnych w terenie oraz poprzez koordynację dostaw i ewentualnych ewakuacji.

Komisja finansuje już badania nad Ebolą w ramach Siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań i rozwoju technologicznego, w następujących dziedzinach: opracowanie nowych leków przeciwwirusowych, skomunikowanie laboratoriów o wysokiej klasie bezpieczeństwa, opieka kliniczna nad pacjentami (szczególnie w Europie) oraz rozwiązania problemów etycznych, administracyjnych, regulacyjnych i logistycznych uniemożliwiających szybkie podjęcie badań.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa poświęcona koordynacji działań przeciwko Eboli:

http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/ebola/index_en.htm

Informacje na temat działań podjętych przez UE:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-599_en.htm

Strona internetowa programu „Horyzont 2020”:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 23 października 2014

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-12-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE