Zdążyć przed zimą
2014-11-14 | 18:15:59

Komisja Europejska zwiększa do 32 mln euro fundusze na pomoc humanitarną oraz odbudowę infrastruktury, by sprostać bieżącym potrzebom ludności dotkniętej konfliktem na Ukrainie. Sytuacja w regionie donieckim i ługańskim jest nadal krytyczna. Konflikt spowodował poważne zniszczenia infrastruktury – problemy z dostawami elektryczności oraz wody są niemal codziennością na Wschodniej Ukrainie.

Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych oraz Polityki Bezpieczeństwa, Federica Mogherini powiedziała: – Unia Europejska jest gotowa zwiększyć swoje wsparcie dla ludności dotkniętej konfliktem, jako część ogólnej pomocy dla Ukrainy. Nie możemy zapomnieć o lokalnych społecznościach, które demonstrują ogromną solidarność w stosunku do osób wewnętrznie przesiedlonych. Budowanie zaufania pomiędzy tymi dwiema grupami jest ważne dla wzmocnienia całego społeczeństwa ukraińskiego.

Unia Europejska przeznacza dodatkowe 3,3 mln euro, by pomóc najbardziej bezbronnej ludności dotkniętej konfliktem trwającym na Wschodzie Ukrainy, sprostać ich podstawowym potrzebom oraz przygotować na nadciągającą zimę. To zwiększa środki na pomoc humanitarną Komisji do11,05 mln od początku kryzysu. Wsparcie będzie dotyczyło najbardziej podstawowych potrzeb jak zapewnienie schronienia, żywności, nieżywnościowych środków pomocowych, służby zdrowia oraz ochrony.

Kolejne 4,5 mln euro mają zostać przeznaczone na potrzeby integracyjne i odbudowę infrastruktury dla osób wewnętrznie przesiedlonych i społeczności lokalnej oraz aby promować budowę zaufania. Szczególną uwagę należy poświęcić wsparciu dla społecznych projektów rozwojowych na małą skalę (szkoły, placówki medyczne), aby załagodzić napięcia oraz promować pojednanie poprzez dialog społeczności. Działania generujące dochód i wspierające źródła utrzymania są traktowane priorytetowo razem z pomocą techniczną umożliwiającą wprowadzenie krajowego systemu rejestracji osób wewnętrznie przesiedlonych.

– Tysiące bezbronnych cywilów znalazło się w centrum kryzysu humanitarnego, tuż przed nadciagającą zimą. Nowe finansowanie pomoże im w nadchodzących miesiącach – powiedział komisarz UE Christos Stylianides, odpowiedzialny za pomoc humanitarną oraz zarządzanie kryzysowe. – Konieczne jest, aby wszystkie strony konfliktu stosowały się do międzynarodowego prawa humanitarnego oraz zapewniły niezakłócony dostęp do pomocy humanitarnej ludziom znajdującym się w potrzebie.

Kontekst

Sytuacja humanitarna w regionie Donieckim i Ługańskim wciąż jest krytyczna. Kryzys na Ukrainie spowodował poważne uszkodzenia infrastruktury, dostaw elektryczności oraz wody. Ludność dotknięta kryzysem potrzebuje schronienia, jedzenia, wody oraz środków higieny. Pomoc doraźna jest niezbędna do ustabilizowania sytuacji zarówno osób wewnętrznie przesiedlonych jak i ludności lokalnej, aby zapewnić jej dostęp do środków do życia oraz promować pojednanie.

Pomimo zawieszenia broni z 5 września, dalsze walki w niektórych częściach obwodu Donieckiego i Ługańskiego doprowadziły do znacznych migracji ludności w kraju oraz poza jego granice. Ponad 440 000 osób zarejestrowano jako wewnętrznie przesiedlone, ok. 488 000 uciekło do krajów sąsiadujących. Codziennie docierają informacje o poważnych naruszeniach warunków zawieszenia broni zadeklarowanego we wrześniu. Zwiększenie ostrzału w częściach regionów Doniecka i Ługańska w dalszym stopniu pogłębia kryzys.

20 października 2014 r. parlament ukraiński przyjął ustawę nadającą prawne gwarancje osobom tymczasowo przesiedlonym, które pozwalają na odpowiednią ich rejestrację. Niemniej jednak, pewne kwestie związane podatkami powinny być rozwiązane, aby zapewnić skuteczną i sprawną dostawę pomocy humanitarnej.

Kraje członkowskie UE razem z Komisją Europejską przekazały już ponad 73 mln euro pomocy humanitarnej oraz pomocy na odbudowę infrastruktury. Chodzi o pomoc w udzieleniu schronienia przesiedlonym, zapewnienie opieki zdrowotnej chorym i rannym, jedzenia, wody, środków higieny oraz innej pomocy doraźnej. Dodatkowo, od lutego 2014 r. KE rozlokowała w regionie ekspertów do spraw pomocy humanitarnej, aby monitorować sytuacje oraz zapewnić odpowiednią i skoordynowaną pomoc.

Obecnie na Ukrainie przebywa misja ochrony ludności, która ocenia sytuację na miejscu oraz pomaga władzom ukraińskim w szkoleniu służb ratowniczych oraz przygotowaniach do zimy.

Więcej informacji:

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-05-04
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE