Plan wart 300 miliardów
2014-12-16 | 18:43:46

Kolejny etap ofensywy inwestycyjnej Komisji Europejskiej – wiceprzewodniczący Jyrki Katainen rozpoczyna cykl prezentacji dla potencjalnych inwestorów. Pierwszym odwiedzanym krajem jest Rumunia, gdzie m.in. odbywa się konferencja „Impuls dla inwestycji w Europie“. Do października 2015 Jyrki Katainen ma odwiedzić 28 państw członkowskich – już w styczniu będzie we Włoszech i Niemczech.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, Jyrki Katainen rozpoczął cykl prezentacji dla potencjalnych inwestorów we wszystkich 28 państwach członkowskich. Celem jest promocja planu inwestycyjnego UE o wartości ponad 300 mld euro oraz przybliżenie rządom, inwestorom, przedsiębiorstwom, jak również władzom lokalnym, związkom zawodowym i społecznościom, nowych możliwości, jakie się przed nimi otwierają.

Wiceprzewodniczący Katainen powiedział: - Nasze przesłanie jest bardzo wyraźne: pracujemy z bardzo napiętym harmonogramem, aby pozyskać nowe inwestycje dla borykających się z brakiem środków finansowych przedsięwzięć biznesowych, dla firm rozpoczynających działalność, na przedsięwzięcia związane z infrastrukturą, jak np. w dziedzinie transportu, łączności szerokopasmowej, czy też na nowe szkoły i szpitale. Rozpoczynamy nasz cykl prezentacji, aby wykorzystać silne poparcie polityczne, które otrzymaliśmy, i wyjaśnić zarówno sektorowi publicznemu, jak i prywatnemu, w jaki sposób mogą się w nasze przedsięwzięcie zaangażować.

Cykl prezentacji zaczyna się w Rumunii, gdzie do wiceprzewodniczącego Katainena dołączy komisarz ds. polityki regionalnejCorina Cre?u.

Wiceprzewodniczący Katainen spotka się z premierem Victorem Pontą, z prezydentem elektem Klausem Iohannisem, z marszałkiem Senatu Călinem Popescu Tăriceanu, jak również z ministrami i posłami do Parlamentu. Weźmie udział w konferencji pod hasłem „Impuls dla inwestycji w Europie“, aby przy udziale prezesa Narodowego Banku Rumunii zachęcić około 100 potencjalnych inwestorów i przedsiębiorstw do skorzystania z nowych możliwości.

Wiceprzewodniczący będzie również rozmawiać o przyszłości UE ze studentami i wykładowcami Wyższej Szkoły Nauk Ekonomicznych w Bukareszcie.

Ponadto otworzy on galowe przyjęcie na rzecz funduszy strukturalnych, imprezę zorganizowaną, aby nagrodzić finansowane przez UE projekty, które zasłużyły się dla społeczności, w których były realizowane.

Swój pobyt w Bukareszcie zakończy wizytą w prywatnym przedsiębiorstwie Microelectronica, w którym realizowany jest finansowany ze środków unijnych projekt LuminaLed, dotyczący badań nad technologią LED na potrzeby branży samochodowej i produkcji tego typu oświetlenia.

Po dzisiejszej wizycie w Rumunii nastąpią kolejne - we Włoszech i w Niemczech w styczniu, w Hiszpanii, Chorwacji, Republice Czeskiej i Wielkiej Brytanii w lutym, oraz we Francji w marcu. Celem jest odwiedzenie wszystkich 28 państw UE do października 2015 r. Dążąc do promowania nowego planu inwestycyjnego, wiceprzewodniczący Katainen odwiedzi również kraje nienależące do UE.

Program wizyt będzie uwzględniał konkretne potrzeby inwestycyjne poszczególnych państw członkowskich. Oprócz przedstawicieli władz na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, wiceprzewodniczący będzie spotykać się z przedstawicielami przedsiębiorców, związków zawodowych, wykładowców i studentów oraz z potencjalnymi inwestorami, aby móc dyskutować z nimi na temat nowego planu inwestycyjnego. Odwiedzi także dwa projekty korzystające z finansowania UE w celu omówienia możliwości stwarzanych przez nowy plan.

Kontekst

Cykl prezentacji dla potencjalnych inwestorów obejmie trzy aspekty unijnego planu inwestycyjnego:

1) Mobilizowanie środków finansowych na inwestycje. Celem jest dostarczenie potencjalnym inwestorom (publicznym i prywatnym), jak również podmiotom, które w przyszłości chcą skorzystać z finansowania, praktycznych informacji na temat sposobu działania nowego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) i na temat możliwości uczestniczenia w tym funduszu.

Przy silnym wsparciu politycznym ze strony państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, nowy Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych mógłby zostać utworzony w czerwcu 2015 r. z możliwością finansowania projektów jesienią 2015 r. Dla MŚP finansowanie mogłoby być dostępne nawet wcześniej, jako że wzmocniony zostaje istniejący Europejski Fundusz Inwestycyjny.

2) Nowy portfel projektów. W ramach planu inwestycyjnego opracowana zostanie seria godnych zaufania, opłacalnych i atrakcyjnych dla inwestorów projektów, które sprawdzane będą przez niezależnych ekspertów. Cykl prezentacji dla potencjalnych inwestorów dostarczy informacji o tym, w jaki sposób zainteresowane strony, w tym państwa członkowskie, regiony lub promotorzy projektów, mogą składać projekty w ramach procedury kwalifikacyjnej, jak również jakie usługi będą świadczone przez nowe centrum wsparcia technicznego w celu zagwarantowania, że projekty będą miały dobrą strukturę i że spełniać będą wymogi regulacyjne.

3) Reforma w obszarze regulacji. Podczas cyklu prezentacji dla potencjalnych inwestorów gromadzone będzie poparcie polityczne dla reformy regulacji – zarówno na szczeblu unijnym jak i krajowym – które mają zasadnicze znaczenie dla usuwania barier dla inwestycji, otwierania nowych możliwości inwestycyjnych (w takich sektorach jak technologie cyfrowe, energia oraz rynki kapitałowe) i trwałej zmiany środowiska inwestycyjnego w Europie.

Więcej informacji:

Ofensywa inwestycyjna Europy

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-10-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE