Czy nasze drogi są bezpieczne?
2015-03-24 | 13:16:26

Po dwóch latach, w których liczba osób zabitych na europejskich drogach zauważalnie spadła, pierwsze podsumowania 2014 r. przynoszą rozczarowanie. Według opublikowanych dziś statystyk liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych zmniejszyła się o ok. 1 proc. w stosunku do 2013 r. W latach 2012 i 2013 odnotowaliśmy spadek tego wskaźnika o 8 proc. W 2014 r. w wypadkach drogowych we wszystkich 28 państwach członkowskich UE zginęło łącznie 25 700 osób, a więc o 5 700 mniej niż w 2010 r. Spadek ten pozostaje jednak poniżej zaplanowanego celu. 

Violeta Bulc, komisarz UE ds. transportu, powiedziała: „Codziennie na naszych drogach ginie niemal 70 osób, a o wiele więcej zostaje poważnie rannych. Trudno pogodzić się z tą smutną statystyką.Te dane powinny być dla nas otrzeźwieniem. Za statystykami kryją się ludzkie dramaty: pogrążeni w żałobie małżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, przyjaciele i znajomi ofiar. Oni także przypominają nam, że bezpieczeństwo ruchu drogowego wymaga naszej stałej uwagi i kolejnych działań”. Komisarz dodała: „Musimy zintensyfikować nasze działania w nadchodzących latach, aby osiągnąć zamierzony cel – obniżenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2020 r. Powinniśmy wspólnie robić wszystko, co w naszej mocy, by więcej ludzi bezpiecznie docierało do celu podróży. To jeden z moich priorytetów, który powinien mieć pierwszorzędne znaczenie także dla wszystkich rządów wszystkich państw członkowskich”.

Statystyki z 2014 r. dla poszczególnych państw członkowskich (zob. załącznik) pokazują, że w UE nadal utrzymują się znaczne różnice pod względem liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Średni współczynnik śmiertelności UE w 2014 r. wyniesie 51 ofiar wypadków drogowych na milion mieszkańców. Najniższe wskaźniki, nieprzekraczające 30 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców, po raz kolejny odnotowano na Malcie, w Holandii, Szwecji i w Zjednoczonym Królestwie. W czterech państwach liczba ofiar wciąż wynosi powyżej 90 na milion mieszkańców: w Bułgarii, na Łotwie, na Litwie i w Rumunii.

Z opublikowanych dziś danych wynika jednak, że łączna liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE spadła od 2010 r. o 18,2 proc. W niektórych krajach wskaźnik ten obniżył się w ostatnich latach jeszcze bardziej, szczególnie w Grecji, Portugalii i w Hiszpanii. Również Dania, Chorwacja, Malta, Cypr, Rumunia, Włochy, Słowenia i Republika Czeska odnotowały spadek liczby ofiar na drogach przekraczający średnią dla UE w latach 2010 – 2014.

Kontekst

Cele i działania w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Aby osiągnąć strategiczny cel UE, jakim jest obniżenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych od 2010 do 2020 r., konieczne jest podjęcie dodatkowych działań. Większość bieżących działań służących poprawie bezpieczeństwa na drogach odbywa się na szczeblu lokalnym lub krajowym. Jest to na przykład kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego, kampanie edukacyjne czy rozbudowa i utrzymywanie infrastruktury. Ze swej strony UE opracowuje przepisy i zalecenia w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, na przykład w kwestii minimalnych wymogów dotyczących badań technicznych pojazdów oraz w sprawie harmonizacji norm technicznych.

Jakie będą kolejne kroki Komisji?

  • Ukończenie wstępnego sprawozdania na temat unijnej polityki w zakresie bezpieczeństwa drogowego oraz ustalenie programu działań na następne pięć lat. Sprawozdanie zostanie opublikowane w maju 2015 r.
  • Kontynuacja prac nad nową analizą poważnych obrażeń będących skutkiem wypadków drogowych. Jesienią 2015 r. zajmiemy się oceną działań, które mogłyby zmniejszyć liczbę takich obrażeń.
  • Przegląd przepisów dotyczących szkolenia i kwalifikacji zawodowych kierowców. Przewiduje się, że wniosek Komisji w tej sprawie zostanie przyjęty do końca 2016 r.
  • Przegląd unijnych ram dotyczących czynników zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury. Wniosek Komisji na ten temat zostanie przyjęty prawdopodobnie przed końcem 2016 r.

Więcej informacji

Commission's road safety work and EU road safety statistics: http://ec.europa.eu/roadsafety

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 24 marca 2015

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-10-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE