Znoszenie systemu kwot mlecznych
2015-03-26 | 20:45:33

31 marca 2015 r. wygasa system kwot mlecznych w UE. Wprowadzono go po raz pierwszy w 1984 r., gdy produkcja w UE znacznie przewyższała popyt. Kwoty były jednym z narzędzi pokonywania nadwyżek strukturalnych. Dzięki kolejnym reformom wspólnej polityki rolnej w UE poprawiła się orientacja rynkowa sektora. Równolegle powstało też szereg innych, bardziej ukierunkowanych instrumentów, które miały nakierować pomoc na producentów na mniej korzystnie położonych obszarach, np. obszarach górskich, gdzie koszty produkcji są wyższe.

O ostatecznej dacie likwidacji kwot zdecydowano po raz pierwszy w 2003 r., co miało zapewnić producentom w UE więcej elastyczności w reagowaniu na rosnący popyt, zwłaszcza na rynku światowym. Ponowne potwierdzenie miało miejsce w 2008 r. – wprowadzono wówczas szereg środków umożliwiających „miękkie lądowanie”. Jeszcze w czasie istnienia kwot, eksport nabiału z UE wzrósł w ciągu ostatnich 5 lat o 45 proc. pod względem wielkości i o 95 proc. pod względem wartości. Prognozy rynkowe wskazują na nadal dobre perspektywy dalszego wzrostu, w szczególności dla produktów o wartości dodanej, takich jak sery, jak również dla składników stosowanych w żywności dietetycznej i przeznaczonej dla sportowców.

W przededniu likwidacji kwot komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan powiedział: „Likwidacja systemu kwot mlecznych jest dla Unii zarówno wyzwaniem, jak i szansą. Jest wyzwaniem, ponieważ całe pokolenie rolników będzie musiało zmierzyć się z zupełnie nowymi okolicznościami i zapewne także z niestabilnością rynku. Jest to jednak również szansa na wzrost i nowe miejsca pracy. Dzięki koncentracji na produktach o wartości dodanej oraz składnikach żywności funkcjonalnej, sektor mleczarski ma potencjał, żeby stać się siłą napędową europejskiej gospodarki. Obszary mniej uprzywilejowane, gdzie likwidacja kwot może być postrzegana jako zagrożenie, mają możliwość korzystania z szerokiej palety środków rozwoju obszarów wiejskich, zgodnie z zasadą pomocniczości.”

Więcej informacji, w tym najczęściej zadawane pytania, wykresy, sprawozdania rynkowe oraz materiały audiowizualne (również archiwalne zdjęcia i nagrania) można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/agriculture/milk-quota-end/index_en.htm

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 26 marca 2015

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2019-05-06
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE