UE inauguruje nowy program humanitarny na rzecz integracji i zakwaterowania uchodźców w Grecji
2017-07-27 | 13:47:29

UE inauguruje nowy program humanitarny na rzecz integracji i zakwaterowania uchodźców w Grecji

Komisja Europejska zapowiedziała dzisiaj nową serię projektów wsparcia dla uchodźców w Grecji na kwotę 209 mln euro.

Elementem tej inicjatywy jest sztandarowy program „Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych na rzecz integracji i zakwaterowania” (program ESTIA), który ma pomóc uchodźcom i ich rodzinom w opłaceniu zakwaterowania w miastach oraz zapewnić im środki na życie. W porównaniu z poprzednimi projektami humanitarnymi cel pomocy zatem zmienił się – wcześniej było to przede wszystkim zapewnienie miejsca w obozach dla uchodźców i dostarczanie artykułów pierwszej potrzeby.

Christos Stylianides, komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego, oświadczył: Otwieramy dziś nowy rozdział w życiu uchodźców w Grecji. Nowe środki finansowe pozwolą nam dokonać przełomu w sposobie udzielania pomocy i pomogą podnieść poziom życia uchodźców. Te nowe projekty mają pomóc uchodźcom przenieść się z obozów do mieszkań i rozpocząć zwyczajne życie w bezpiecznych warunkach. Wraz z organizacjami partnerskimi i organami krajowymi będziemy starać się wspierać uchodźców znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji oraz wypełniać nasze obowiązki w zakresie pomocy humanitarnej, a przy tym będziemy stosować bardziej efektywne kosztowo rozwiązania.

Europejski komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos dodał: Europa znaczy solidarność – dzisiejsza decyzja świadczy właśnie o tym. Komisja wspiera Grecję od samego początku kryzysu i przez cały ten czas wspólnie poszukiwaliśmy rozwiązań. Zainaugurowane dziś projekty są jednym z elementów naszego wsparcia dla tego kraju oraz dla tych, którzy potrzebują ochrony z naszej strony. Grecja dysponuje obecnie środkami w wysokości 1,3 mld euro na zarządzanie kryzysem migracyjnym.

Umowy w ramach programu ESTIA zostały zapowiedziane przez Komisję i Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Przyznane dzisiaj fundusze zwiększają pulę 192 mln euro przyznanych w 2016 r. w ramach unijnego instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, przez co kwota tego rodzaju wsparcia dla Grecji wzrosła ponad dwukrotnie do wysokości 401 mln euro. W sumie do roku 2020 Unia Europejska przeznaczy na wspieranie Grecji w rozwiązywaniu problemów związanych z migracją i zarządzaniem granicami, za pośrednictwem różnych rodzajów finansowania, ponad 1,3 mld euro.

 

Program ESTIA dysponuje budżetem w wysokości 151 mln euro, który obejmuje:

 

Wynajem lokali dla 30 tys. osób

Projekt o wartości 93,5 mln euro współrealizowany z UNHCR w ramach programu ESTIA umożliwia wynajem lokali na dużą skalę (22 tys. miejsc zakwaterowania), aby tym samym poprawić warunki życia uchodźców. W ramach projektu do końca 2017 r. liczba uchodźców mieszkających w wynajmowanych mieszkaniach w Grecji wzrośnie do 30 tys. osób. Około 2 tys. spośród miejsc zakwaterowania będzie się znajdować na greckich wyspach, ale zdecydowana większość wynajmowana będzie w miastach kontynentalnej Grecji. Lokalni właściciele tych mieszkań będą za ich wynajem otrzymywać stały, stabilny dochód. Współrealizatorami projektu jest także formalnie szereg gmin w Grecji.

 

Środki na życie dla uchodźców

Kolejny projekt realizowany we współpracy z UNHCR i w ramach programu ESTIA, na kwotę 57,6 mln euro, umożliwi stworzenie podstawowej siatki bezpieczeństwa socjalnego dla wszystkich uchodźców i osób ubiegających się o azyl w Grecji, dzięki której będą oni co miesiąc otrzymywali określone środki pieniężne za pośrednictwem specjalnej karty. Umożliwi to uchodźcom zaspokojenie podstawowych potrzeb w godny sposób. Przydział środków będzie się odbywać w całym kraju na spójnych zasadach, w powiązaniu z grecką siatką bezpieczeństwa socjalnego dotyczącą sytuacji nadzwyczajnych, będzie też zależny od wielkości rodzin uchodźców. Przy użyciu tej specjalnej karty uchodźcy będą mogli zaspokoić swoje podstawowe potrzeby przez zakup żywności i leków oraz opłacenie transportu publicznego. Pomoc ta trafi zatem z powrotem do lokalnej gospodarki, zasilając rodzinne sklepy i usługodawców.

Pozostała kwota wsparcia będzie przeznaczona dla organizacji pozarządowych niosących pomoc humanitarną – uzupełni ona budżet realizowanych obecnie projektów wychodzących naprzeciw pilnym potrzebom humanitarnym w Grecji, takim jak schronienie i podstawowa opieka zdrowotna, wsparcie psychospołeczne, lepsze warunki higieniczne czy nieformalna edukacja.

Pełną listę kwot i projektów można znaleźć tutaj.

 

Kontekst

W nagłych i wyjątkowych okolicznościach, takich jak zwiększony napływ uchodźców do Europy, Komisja Europejska może sfinansować pomoc humanitarną dla osób potrzebujących, które przebywają na terytorium UE, za pośrednictwem instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. Do 2018 r. za pośrednictwem organizacji partnerskich, takich jak agencje ONZ, Czerwony Krzyż i organizacje pozarządowe, udostępnione zostaną środki unijne w kwocie do 700 mln euro.

Wsparcie na cele humanitarne przekazane przez Komisję stanowi dopełnienie innych unijnych instrumentów finansowania, za pośrednictwem których na pomoc w Grecji przeznaczane są od pewnego czasu znaczne zasoby finansowe, takich jak Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (AMIF), Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF), Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz program UE w dziedzinie zdrowia. Wsparcie to jest również udostępniane niezależnie od dobrowolnych ofert pomocy materialnej ze strony państw uczestniczących w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności.

Linki

Nagrania i zdjęcia:

Więcej informacji

 

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, IP/17/2121, Ateny, 27 lipca 2017 r.

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-10-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE