Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018
2017-12-08 | 09:00:26

Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

Obchody Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w 2018 r. rozpoczynają się dzisiaj w ramach Europejskiego Forum Kultury w Mediolanie.

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego uwidoczni bogactwo dziedzictwa kulturowego Europy, ukazując jego rolę w umacnianiu poczucia wspólnej tożsamości i budowaniu przyszłości Europy.

Inaugurując oficjalnie Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego, Tibor Navracsics, komisarz UE do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, powiedział dziś: Dziedzictwo kulturowe jest nieodzownym elementem europejskiego sposobu życia. Określa ono, kim jesteśmy oraz tworzy poczucie przynależności. Dziedzictwo kulturowe to nie tylko literatura, sztuka i dzieła sztuki, ale także rzemiosło, którego się uczymy, historie które opowiadamy, jedzenie, które spożywamy oraz filmy, które oglądamy. Musimy dbać o skarby dziedzictwa kulturowego i zachować je dla przyszłych pokoleń. Tegoroczne obchody będą wspaniałą okazją do zachęcenia obywateli, zwłaszcza ludzi młodych, do odkrywania różnorodności kulturowej Europy, a także zastanowienia się nad rolą, jaką dziedzictwo kulturowe odgrywa w naszym życiu. Pozwala nam ono zrozumieć przeszłość i budować przyszłość.

 

Video

 

W dzisiejszym wydarzeniu uczestniczyli: przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, estoński minister kultury Indrek Saar, reprezentujący estońską prezydencję w Radzie UE, włoski minister kultury Dario Franceschini, przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego Petra Kammerevert, oraz 800 przedstawicieli sektora kultury i społeczeństwa obywatelskiego z całej Unii.

Celem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego jest poszerzanie wiedzy o społecznym i gospodarczym znaczeniu dziedzictwa kulturowego. Tysiące inicjatyw i imprez w całej Europie umożliwią zaangażowanie obywateli ze wszystkich środowisk. Celem jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców, w szczególności dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych oraz osób, które rzadko obcują z kulturą, dążąc do wytworzenia poczucia współodpowiedzialności.

Projekty i inicjatywy realizowane w państwach członkowskich UE, gminach i regionach będą uzupełniane projektami międzynarodowymi finansowanymi przez UE. We współpracy z państwami członkowskim Komisja, organizuje m.in. „Assises du Patrimoine” – jedno z najważniejszych wydarzeń Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, którego celem jest rozpoczęcie prac nad długofalowym unijnym planem działania na rzecz dziedzictwa kulturowego. Cel ten będzie realizowany w następstwie rozmów przywódców UE na temat edukacji i kultury, które odbyły się 17 listopada w Göteborgu.

Według opublikowanego dzisiaj nowego badania Eurobarometru 8 na 10 Europejczyków uważa, że dziedzictwo kulturowe ma znaczenie nie tylko dla nich, ale także dla ich społeczności, regionu, państwa oraz całej Unii Europejskiej. Znaczna większość respondentów jest dumna z dziedzictwa kulturowego, zarówno swojego kraju, regionu, jak i innych państw europejskich. Ponad 70% Europejczyków zgadza się również ze stwierdzeniem, że dziedzictwo kulturowe może przyczynić się do poprawy jakości ich życia. Badanie to wykazało również, że zdaniem 9 z 10 osób dziedzictwo kulturowe powinno być przedmiotem nauczania w szkołach. Trzy czwarte Europejczyków uważa, że to przede wszystkim państwa członkowskie i UE powinny przeznaczać więcej środków na ochronę tego dziedzictwa.

 

Kontekst

Od stanowisk archeologicznych po współczesną architekturę, od średniowiecznych zamków po tradycje folklorystyczne i rzemiosło, dziedzictwo kulturowe Europy znajduje się w samym centrum zbiorowej pamięci i tożsamości europejskich obywateli. Ponadto dziedzictwo kulturowe przyczynia się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w miastach i regionach Europy, a także ma zasadnicze znaczenie dla wymiany z resztą świata. W UE 7,8 milionów miejsc pracy pośrednio wiąże się z dziedzictwem kulturowym (m.in. w turystyce, tłumaczeniach i sektorze bezpieczeństwa). Ponad 300 tys. osób jest zatrudnionych w sektorze dziedzictwa kulturowego w UE; Europa może także poszczycić się aż 453 miejscami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO, co stanowi prawię połowę wszystkich miejsc.

Dlatego też, szczególnie w sytuacji, w której wiele skarbów kultury jest zagrożonych i celowo niszczonych w strefach konfliktu, Komisja uznała, że dziedzictwo kulturowe zasługuje, by jemu został poświęcony Europejski Rok w 2018 r. Decyzja Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie ustanowienia roku 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego została przyjęta w dniu 17 maja 2017 r., na podstawie wniosku Komisji z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Europejskie Forum Kultury, podczas którego inaugurowany jest dzisiaj Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego, jest kluczowym wydarzeniem organizowanym co dwa lata przez Komisję Europejską. Umacnia ono pozycję europejskiej współpracy w dziedzinie kultury, łączy najważniejsze podmioty w tym sektorze, stanowi okazję do podsumowania realizacji europejskiego planu działań na rzecz kultury, a także sprzyja debacie na temat polityki i inicjatyw UE w dziedzinie kultury. Oprócz inauguracji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 tegoroczne forum będzie poświęcone refleksji na temat roli kultury w podejmowaniu europejskich i światowych wyzwań oraz wkładu kultury i kreatywności w lokalny i regionalny rozwój społeczno-ekonomiczny.

 

Więcej informacji 

 

Pytania i odpowiedzi na temat Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Strona Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (EYCH2018) (zawierająca wykaz wydarzeń na poziomie krajowym i unijnym)

Specjalne sprawozdanie Eurobarometru w sprawie dziedzictwa kulturowego i arkusze informacyjne dotyczące poszczególnych państw

Europejskie Forum Kultury 2017

Aktualne publikacje

Arkusz informacyjny „Kultura jako siła napędowa jedności UE” – Wkład Komisji w obiad roboczy przywódców państw – Göteborg, dnia 17 listopada 2017 r.

Decyzja (UE) 2017/864 w sprawie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

 

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, Bruksela, 7 grudnia 2017 r.

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2019-01-02
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE