Zaproszenie na konferencję pt. "Miejsce i rola państw Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej"
2018-04-10 | 10:01:59

Uczelnia Łazarskiego Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Centrum Naukowe Uczelni Łazarskiego i Instytutu Studiów Politycznych PAN zapraszają na konferencję naukową

MIEJSCE I ROLA PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ

Po największym rozszerzeniu Unii Europejskiej w historii wydawało się, że formuła współpracy w Grupie Wyszehradzkiej uległa wyczerpaniu. Tymczasem ostatnie lata pokazują, iż państwa Grupy Wyszehradzkiej potrafią ze sobą współpracować na rzecz realizacji wspólnych celów i zadań w polityce zagranicznej. Warto jednak głębiej zastanowić się, jaką rzeczywistą pozycję zajmuje ona w Unii Europejskiej, czy jest jej ważnym ogniwem, czy tylko nieformalną grupą państw, w której każdy realizuje własne interesy? W końcu, jak polityka Grupy Wyszehradzkiej wpływa na proces integracji europejskiej i funkcjonowanie Unii Europejskiej w świetle wyzwań i problemów, z jakimi aktualnie się boryka.

Celem konferencji jest diagnoza państw Grupy Wyszehradzkiej, jej potencjalnych i realnych możliwości współdziałania w ramach Unii Europejskiej oraz możliwości i perspektyw oddziaływania na cały proces integracji europejskiej.

Aktualność problematyki dotyczącej Grupy Wyszehradzkiej nałożyła na Organizatorów obowiązek nadania jej wyraźnie eksperckiego charakteru. Toteż dyskusja na te tematy odbędzie się w gronie uznanych badaczy naukowych, przedstawicieli dyplomacji i biznesu oraz ekspertów z dziedziny politologii i ekonomii.

Data i miejsce konferencji:
10 maja 2018 r. (czwartek), w godz. 10:00-17:00

Uczelnia Łazarskiego Warszawa,
ul. Świeradowska 43 aula 130 (I piętro)

Konferencja odbędzie się w języku polskim (zapewnione tłumaczenie symultaniczne na język angielski). Udział jest bezpłatny. Przebieg dyskusji będzie transmitowany. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa (liczba miejsc ograniczona) do 6 maja 2018 r. na adres konferencjaUE@lazarski.pl

 

PROGRAM

9:30 - 10:00 Rejestracja uczestników

10.00 - 10.15 Rozpoczęcie konferencji

Prof. zw. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, Rektor Uczelni Łazarskiego

Dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Dr Paweł Olszewski, Kierownik Centrum Naukowego Uczelni Łazarskiego i ISP PAN

 

PANEL OTWIERAJĄCY

10.15 - 11.30 Unia Europejska i Grupa Wyszehradzka

Moderator: dr Paweł Olszewski

Ivan Jestřáb, Ambasador Czech, TBC

Orsolya Zsuzsanna Kovács, Ambasador Węgier

Marcin Czapliński, Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Dušan Krištofík, Ambasador Słowacji

11.30 - 12.00 Przerwa kawowa

 

PANEL 1

12.00 - 13.15 Polityczne aspekty współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej i jej konsekwencje dla Unii Europejskiej

Moderator: dr Adrian Chojan

Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer, Instytut Studiów Politycznych PAN

Prof. n. dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, Instytut Studiów Politycznych PAN

Prof. zw. dr hab. Stanisław Koziej, Uczelnia Łazarskiego/były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Dr hab. Paweł Borkowski, Uniwersytet Warszawski

13.15 - 14.15 Przerwa obiadowa

 

PANEL 2

14.15 - 15.30 Ekonomiczne przesłanki współpracy wyszehradzkiej a integracja europejska

Moderator: dr Martin Dahl

Prof. n. dr hab. Wojciech Bieńkowski, Uczelnia Łazarskiego

Dr Tomasz Napiórkowski, Szkoła Główna Handlowa

Dr Justyna Bokajło, Uniwersytet Wrocławski

Dr Piotr Stolarczyk, Uczelnia Łazarskiego

15.30 - 15.45 Przerwa kawowa

 

15.45 - 17.00 Społeczne aspekty polityki państw Grupy Wyszehradzkiej – wzmocnienie czy zagrożenie dla jedności UE? – panel doktorancki

Moderator: prof. zw. dr hab. Ryszard Żelichowski

Grzegorz Zbińkowski

Piotr Ilowski

Karol Mazur

Andrzej Połosak

Marcin Krzosek

Przemek Gabrysiak

Katarzyna Filipowicz

17.00 - 17.15 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

EUROPE DIRECT W POLSCE