WiFi4EU: ruszyła rejestracja gmin ubiegających się o finansowanie przez UE hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej
2018-03-20 | 13:23:07

WiFi4EU: ruszyła rejestracja gmin ubiegających się o finansowanie przez UE hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej

Komisja Europejska uruchomiła dzisiaj portal internetowy WiFi4EU. Gminy z całej Europy zachęca się teraz do wpisywania do rejestru swoich danych w oczekiwaniu na pierwsze zaproszenie do składania projektów, które zostanie opublikowane w połowie maja. Udział w programie jest dla gmin szansą na otrzymanie środków unijnych na sfinansowanie instalacji publicznie dostępnych hotspotów Wi-Fi, w których korzystanie z internetu będzie bezpłatne.

W ramach programu WiFi4EU gminom oferowany jest bon o wartości 15 tys. euro do wykorzystania na instalację hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej, w tym w miejscach takich jak biblioteki, muzea, parki czy place. Jak oznajmił przewodniczący Jean-Claude Juncker, inicjatywa WiFi4EU ma służyć temu, aby do 2020 r. każda wieś i każde miasto w Europie oferowały bezpłatny dostęp do internetu w pobliżu głównych skupisk życia publicznego.

Gminy mogą wykorzystać bony otrzymane w ramach programu WiFi4EU na zakup i instalację sprzętu Wi-Fi (punktów dostępu do bezprzewodowego internetu) w wybranych przez siebie ośrodkach lokalnego życia publicznego. Koszty utrzymania sieci będą pokrywane przez gminy.

Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip oświadczył: Uruchamiając dzisiaj portal WiFi4EU, czynimy konkretny krok, aby pomóc gminom w zapewnianiu bezpłatnego Wi-Fi. To już duży postęp, ale też gorąco apeluję do Parlamentu Europejskiego i Rady o ukończenie prac nad zaproponowanym kodeksem łączności elektronicznej, co pozwoli zapewnić szybkie łącza internetowe w całej UE. Dotyczy to również koordynacji zarządzania widmem w całej Europie oraz silnego pobudzania inwestycji w sieci o dużej przepustowości, których potrzebuje Europa.

Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, Marija Gabriel, wyjaśniła: Inicjatywa WiFi4EU zapewni tysiącom Europejczyków bezpłatny dostęp do internetu w miejscach publicznych w całej UE. Dzięki programowi WiFi4EU społeczności lokalne będą w stanie ułatwić ludności łączenie się z internetem, co umożliwi jej pełne korzystanie z nieograniczonego potencjału, jaki oferuje digitalizacja. Jest to konkretny krok w kierunku urzeczywistnienia jednolitego rynku cyfrowego.

Na okres do 2020 r. w budżecie UE zarezerwowano kwotę 120 mln euro, która przeznaczona jest na finansowanie sprzętu potrzebnego do świadczenia usług publicznego dostępu do Wi-Fi w maksymalnie 8 tys. gmin we wszystkich państwach członkowskich UE oraz w Norwegii i Islandii.

Jak złożyć wniosek o bon w ramach programu WiFi4EU?

  • Etap rejestracji: począwszy od 20 marca 2018 r. gminy powinny rejestrować się w portalu www.WiFi4EU.eu.
  • Etap składania wniosków: pierwsze zaproszenie do składania wniosków zostanie ogłoszone w połowie maja 2018 r. – do rozdysponowania między zarejestrowane gminy, które złożą wtedy wnioski, będzie tysiąc bonów WiFi4EU o wartości 15 tys. każdy. Bony będą rozdzielane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • Etap przyznania bonów: Komisja ogłosi, dbając przy tym o równomierne rozłożenie geograficzne, nazwy tysiąca gmin, które otrzymają finansowanie w ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków. Każdy kraj uczestniczący w programie otrzyma co najmniej 15 bonów.
  • W ciągu najbliższych dwóch lat ogłoszone zostaną kolejne cztery zaproszenia. 

Korzystanie z sieci sfinansowanych w ramach inicjatywy WiFi4EU będzie bezpłatne, nie będzie poprzedzone reklamami i nie będzie się wiązać z koniecznością udostępniania danych osobowych do celów komercyjnych. Środki finansowe zostaną przyznane wyłącznie sieciom, które nie powielają w tej samej przestrzeni publicznej istniejących bezpłatnych prywatnych lub publicznych ofert takiej samej jakości.

 

Kontekst

Inicjatywa WiFi4EU, zapowiedziana przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera we wrześniu 2016 r. w jego orędziu o stanie Unii Europejskiej, stanowi część ambitnej reformy unijnych przepisów telekomunikacyjnych, obejmującej nowe środki służące zaspokojeniu coraz większych potrzeb Europejczyków w zakresie łączności, a także zwiększeniu konkurencyjności Europy.

UE w szybkim tempie osiągnęła ważne porozumienia w sprawie zniesienia opłat roamingowych od 15 czerwca 2017 r. dla wszystkich podróżujących po UE, w sprawie przenoszenia treści, które zapewni Europejczykom – już w pierwszych miesiącach 2018 r. – dostęp podczas podróży do filmów, muzyki, gier wideo lub książek elektronicznych, na które wykupili abonament w swoim kraju, czy też w sprawie uwolnienia pasma 700 MHz na potrzeby rozwoju sieci 5G i nowych usług internetowych.

Trwają negocjacje w sprawie 14 wniosków ustawodawczych w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego, która jest jednym z priorytetów Komisji Junckera. Komisja zaapelowała do Parlamentu Europejskiego i Rady o przyspieszenie rozpatrywania wszystkich już przedłożonych wniosków.

Więcej informacji

Pytania i odpowiedzi

Zestawienie informacji

 

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, IP/18/2065, Bruksela, 20 marca 2018 r.

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2019-03-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE