Konferencja EKES "Przyszłość opieki świadczonej w domu", 13.06 w Warszawie
2018-06-12 | 14:21:48

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zaprasza do udziału w dyskusji z udziałem przedstawicieli ministerstw, posłów do Parlamentu Europejskiego, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych. Celem spotkania jest wymiana poglądów na temat opieki świadczonej w domu oraz jej wpływu na warunki pracy i charakter jej świadczenia.

 

ZAPROSZENIE

"Przyszłość opieki świadczonej w domu  (tzw. opieki przez 24 godziny na dobę)
w kontekście europejskim"

Środa, 13 czerwca 2018 r., w godz. 14.30–18.00

Miejsce:  Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie

sala konferencyjna II p.

ul. Jasna 14/16a

00-041 Warszawa

Akredytacjepress@eesc.europa.eu

 

We wrześniu 2016 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął opinię z inicjatywy własnej w sprawie praw opiekunów zamieszkujących w domu podopiecznego (SOC/535), równolegle do rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie kobiet wykonujących pracę domową i opiekuńczą w UE (2015/2094(INI)). Jest to pierwszy dokument programowy na szczeblu europejskim, który dotyczy wciąż rozwijającego się lecz nadal niezbyt znanego sektora opieki świadczonej w domu w kontekście europejskim.

W zaprezentowanej opinii zdefiniowano m.in., pracę opiekunów zamieszkujących w domu podopiecznego, uznawaną za formę świadczenia opieki domowej, a także przedstawiono szereg zaleceń europejskiego społeczeństwa obywatelskiego dla instytucji zarówno na szczeblu europejskim jak i krajowym w celu zapewnienia praw pracowniczych pracownikom, którzy są obecnie wykluczeni z polityki opieki społecznej.

W ramach rozszerzenia tej inicjatywy EKES wsparł przygotowanie i realizacje pięciu wizyt krajowych w celu rozwinięcia badań naukowych i zapewnienia platformy do dyskusji dla zainteresowanych stron na szczeblu krajowym w związku ze zjawiskiem opieki świadczonej w domu oraz jej wpływem na warunki pracy.  

Wybrano pięć państw: Wielką Brytanię, Niemcy, Szwecję, Włochy i Polskę. Są to zarówno kraje pochodzenia jak i kraje docelowe dla opiekunów zamieszkujących w domu podopiecznego, w których to krajach opieka świadczona w domu odgrywa znaczącą rolę na rynkach pracy i w systemach opieki. Wyniki zostaną przedstawione w sprawozdaniu, które EKES opublikuje w 2018 r.

Szczegółowe informacje i aktualny program można znaleźć na stronie internetowej poświęconej projektowi.

Rejestracji można dokonać tutaj.

Podczas spotkania zapewnione zostanie tłumaczenie  z języka polskiego i angielskiego oraz odwrotnie. 

 

Dodatkowe informacje:

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/if-we-wish-meet-our-growing-demands-live-care-we-must-recognise-rights-care-workers

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/europe-needs-proactive-policy-long-term-care-sector

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/live-carers-face-precarious-conditions-despite-shortage-care-workers-eu-labour-market

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/eesc-shines-spotlight-vital-role-live-carers

Warszawa, 11 czerwca 2018 r.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Laura Lui – Dział Prasy EKES-u

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 9189

@EESC_PRESS

WIDEO: W jaki sposób EKES przyczynił się do zmian?

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 350 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2019-05-06
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE