PARLAMENT EUROPEJSKI: Premier Morawiecki koncentruje się na gospodarce wobec poselskich pytań o praworządność
2018-07-04 | 14:04:29

Premier Morawiecki koncentruje się na gospodarce wobec poselskich pytań o praworządność

  • Sukces gospodarczy w Polsce dzięki nowemu modelowi społecznemu i zaostrzeniu systemu podatkowego
  • Większe wydatki na obronę i silne granice niezbędne dla bezpieczeństwa UE
  • UE powinna zwalczać nierówności przy pomocy ambitnej polityki spójności

Premier Polski Mateusz Morawiecki wziął dziś udział w debacie o przyszłości Europy z posłami do PE oraz wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Valdisem Dombrovskisem.

"Polska była jednym z pierwszych krajów, który przyznał kobietom prawa wyborcze, jesteśmy także głęboko zakorzenieni w tradycji praworządności. Moglibyśmy być członkiem założycielem UE, gdyby nie żelazna kurtyna. Teraz, jako pełnoprawny jej członek, chcemy zaproponować konstruktywny program, w którym szanujemy tożsamość narodową, a każdy kraj ma prawo ustanowić swój system prawny zgodnie z tradycją" - powiedział Mateusz Morawiecki.

"Projekt europejski wymaga nowego otwarcia, ponieważ dzisiejsza sytuacja nie ma precedensu ze względu na nagromadzone kryzysy", kontynuował Morawiecki, wymieniając między innymi kryzys migracyjny, Brexit i rosyjską wojnę hybrydową.

Premier Morawiecki zaproponował Unię, która chroni obywateli przed potęgą globalnych korporacji i zwalcza dysproporcje za pomocą ambitnej polityki spójności. Podkreślił, że Polska likwiduje luki w systemie poboru podatków oraz zajmuje się problemem unikania i uchylania się od płacenia podatków, wskazując na odpowiedzialność biernego, niedziałającego prawidłowo sądownictwa.

"Potrzebujemy nowych zasad konkurencji w UE, dostosowanych do ery cyfrowej, aby móc radzić sobie z takimi firmami jak Google i Facebook", kontynuował.

Premier potwierdził również zaangażowanie Polski w wysiłki na rzecz transformacji w kierunku czystej energii oraz skrytykował Nordstream 2 jako projekt polityczny, prowadzący do zbyt dużego wpływu Rosji na polską gospodarkę.

"Cieszę się, z europejskiego fundusz obronnego oraz inwestycji w sektorze obronnym" - powiedział Morawiecki. Wezwał również UE do bardziej realistycznego zarządzania przepływami migracyjnymi, jeśli chce odzyskać zaufanie swoich obywateli i zaproponował podwojenie wysiłków na rzecz finansowania planu rozwoju Afryki.

W swoim przemówieniu polski premier powtarzał, że jego rząd wspiera sprawiedliwość społeczną oraz eliminację ubóstwa i nierówności poprzez odważne środki polityki społecznej, które mają szerokie poparcie społeczne.

Liderzy głównych grup politycznych pytali premiera Morawieckiego o zmiany w systemie sądownictwa, które zagrażają praworządności w Polsce. Większość posłów potępiła polski rząd za konsolidację władzy. Zgadzając się ze stanowiskiem Morawieckiego w sprawie strategii rozwoju, bezpieczeństwa energetycznego i obrony, posłowie byli jednomyślni w przekonaniu, że UE musi być budowana na wspólnych wartościach oraz rządach prawa.

Posłowie przypomnieli, że Polska wymyśliła podział władzy w swojej konstytucji, która była pierwszą tego rodzaju w Europie, zauważając, że zmuszanie sędziów do przechodzenia na emeryturę i sprawowanie nad nimi kontroli politycznej nie jest kwestią tradycji narodowej. Ponownie wyrazili swoje poparcie dla obywateli polskich protestujących na ulicach przeciwko zmianom przeciwko zmianom.

Więcej informacji 

Nieodpłatne zdjęcia, video oraz materiały audio: Przyszłość Europy

EUROPE DIRECT W POLSCE