Zmiana klimatu w Europie: fakty i liczby
2018-08-06 | 09:07:55

Zmiana klimatu w Europie: fakty i liczby

Informacja ze strony Parlamentu Europejskiego

Najważniejsze fakty i dane statystyczne dotyczące zmiany klimatu w Europie: skutki regionalne, najwięksi emitenci, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych itd.

Skutki zmiany klimatu w Europie

Zmiana klimatu już dotyka Europę w postaci różnych zjawisk w zależności od regionu: począwszy od rosnących temperatur i podwyższonego ryzyka pustynnienia, aż po wyższy roczny poziom opadów i zagrożenie powodziowe.

Skutki zaobserwowane i przewidywane przez Europejską Agencję Środowiska dotyczą gospodarki (np. turystyka, energetyka), środowiska (np. utrata różnorodności biologicznej, pożary lasów), rolnictwa (spadek plonów, wzrost zapotrzebowania na wodę), a także zdrowia ludzkiego (zgony w wyniku upałów, szkody spowodowane przez gwałtowne burze).

Najwięksi emitenci gazów cieplarnianych w UE

Unia Europejska jest trzecim co do wielkości emitentem gazów cieplarnianych na świecie – po Chinach i Stanach Zjednoczonych, a przed Indiami, Brazylią i Rosją (2012 r.).

Według danych z 2015 r. sześć państw UE o najwyższym poziomie emisji to Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Francja, Włochy, Hiszpania i Polska. W 2015 r. 78 % emisji gazów cieplarnianych w UE pochodziło z sektora energetyki, a 8,7 % – z przemysłu.

Więcej danych pokazuje infografika na temat emisji gazów cieplarnianych w rozbiciu na poszczególne kraje i sektory w UE.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE

W 2008 r. UE postawiła sobie za cel obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do poziomu z 1990 r. i jest na dobrej drodze do jego osiągnięcia: w 2015 r. emisja gazów cieplarnianych w UE spadła o 22 % w porównaniu z poziomem z 1990 r.

W 2014 r. UE wyznaczyła nowy cel zakładający ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 40 % w stosunku do poziomu z 1990 r. Europejska Agencja Środowiska przewiduje, że ograniczenie – prognozowane na podstawie stanu realizacji działań UE w 2017 r. – nie osiągnie założonej wartości docelowej. Szacuje, że do 2030 r. uda się obniżyć emisje o ok. 30 %.

Polecamy infografiki na temat postępów UE w realizacji celów klimatycznych na 2020 r.

Więcej informacji

Redukcja emisji gazów cieplarnianych: cele i działania UE 

Łagodzenie zmiany klimatu dzięki unijnej polityce czystej energii 

Europejska Agencja Środowiska

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2018-08-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE