Wchodzi w życie zaktualizowany status blokujący na poparcie porozumienia jądrowego z Iranem
2018-08-06 | 14:14:36

Wchodzi w życie zaktualizowany status blokujący na poparcie porozumienia jądrowego z Iranem

Zaczyna obowiązywać pierwsza partia amerykańskich sankcji ponownie nałożonych na Iran. Aby złagodzić ich wpływ na interesy unijnych przedsiębiorstw prowadzących legalną działalność gospodarczą w Iranie, w dniu 7 sierpnia wchodzi w życie unijna aktualizacja statusu blokującego.

Unia Europejska wyraża w ten sposób poparcie dla trwającej pełnej i skutecznej realizacji Wspólnego kompleksowego planu działania (JCPOA), czyli porozumienia jądrowego z Iranem, między innymi przez utrzymywanie stosunków handlowych i gospodarczych między UE a Iranem, które zostały znormalizowane po zniesieniu sankcji związanych z polityką jądrową Iranu w efekcie JCPOA.

Komisja rozpoczęła proces aktualizacji statusu blokującego w dniu 6 czerwca 2018 r., proponując rozszerzenie jego zakresu o sankcje eksterytorialne, jakie USA ponownie nakłada na Iran. Po tym nastąpił dwumiesięczny okres kontroli przez Parlament Europejski i Radę. Ponieważ żadna z tych instytucji nie wyraziła sprzeciwu, aktualizacja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie w dniu 7 sierpnia.

Więcej informacji o statusie blokującym

Status blokujący umożliwia podmiotom z UE uzyskanie odszkodowania za szkody wynikające z sankcji eksterytorialnych USA od tych, którzy je spowodowali, oraz unieważnia skutki w UE wszelkich wyroków wydanych przez zagraniczne sądy na podstawie tych sankcji. Zabrania też unijnym podmiotom stosowania się do tych sankcji, z wyjątkiem sytuacji, w których w drodze wyjątku otrzymały upoważnienie od Komisji, ponieważ nieprzestrzeganie sankcji mogłoby poważnie zaszkodzić ich interesom lub interesom Unii. Upoważnienia te będą wydawane na podstawie uzgodnionych kryteriów, które zostaną ogłoszone również w dniu 7 sierpnia.

Aby pomóc unijnym przedsiębiorstwom we wdrożeniu zaktualizowanego statusu blokującego, Komisja opublikuje także wytyczne ułatwiające zrozumienie odnośnych aktów prawnych.

Dalsze działania

Unia Europejska jest zaangażowana w dalsze pełne i skuteczne wdrażanie JCPOA, pod warunkiem, że Iran również przestrzega swoich zobowiązań w zakresie polityki jądrowej. Zniesienie sankcji umożliwiające normalizację stosunków handlowych i gospodarczych z Iranem stanowi zasadniczy element JCPOA. Jednocześnie Unia Europejska jest też zaangażowana w utrzymanie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, które są jej najważniejszym partnerem i sojusznikiem.

Oprócz wspomnianych działań UE w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i innymi partnerami prowadzi prace nad konkretnymi środkami mającymi na celu utrzymanie współpracy z Iranem w kluczowych sektorach gospodarki, zwłaszcza w zakresie bankowości i finansów, handlu i inwestycji, ropy naftowej i transportu.

Kontekst

W dniu 8 maja br. prezydent Donald Trump podjął decyzję o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych ze Wspólnego kompleksowego planu działania (JCPOA) i przywróceniu wszystkich sankcji, które uchylono lub wycofano w wyniku wspomnianej umowy. Sankcje nałożone ponownie przez USA stają się skuteczne po upływie okresu 90 dni (6 sierpnia 2018 r.) w przypadku niektórych sankcji oraz 180 dni (4 listopada 2018 r.) w przypadku innych sankcji.

W dniu 18 maja Komisja podjęła szereg działań, aby chronić interesy europejskich przedsiębiorstw, które inwestują w Iranie, oraz umożliwić Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI) finansowanie działań w Iranie, okazując w ten sposób unijne zaangażowanie w realizację JCPOA.

W dniu 6 czerwca Komisja Europejska przyjęła aktualizacje statusu blokującego i upoważnienia EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, które wchodzą w życie w dniu 7 sierpnia po dwumiesięcznym okresie na wyrażenie sprzeciwu.

W dniu 6 lipca w Wiedniu odbyło się posiedzenie wspólnej komisji JCPOA na szczeblu ministerialnym pod przewodnictwem wysokiej przedstawiciel i wiceprzewodniczącej Komisji Federiki Mogherini, z udziałem UE, E3 (Francji, Niemiec i Zjednoczonego Królestwa), Rosji, Chin i Iranu. Wszystkie pozostałe strony porozumienia potwierdziły swoje zobowiązanie do kontynuacji pełnego wdrożenia porozumienia jądrowego. Poparły też ostatnie wysiłki na rzecz utrzymania normalizacji stosunków handlowych i gospodarczych z Iranem i przyjęły do wiadomości starania UE o aktualizację statusu blokującego w celu ochrony unijnych przedsiębiorstw.

Dodatkowe informacje:

Pytania i odpowiedzi: wejście w życie zaktualizowanego statusu blokującego

Instrument polityki zagranicznej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

 

* Komunikat prasowy zostanie zaktualizowany 7 sierpnia rano, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym odnośnych dokumentów prawnych.

 

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail 

Komisja Europejska - Komunikat prasowy, IP/18/4805, Bruksela, 6 sierpnia 2018 r.

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2019-07-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE