Orędzie o stanie Unii: 12 września przewodniczący Juncker wygłosi swoje coroczne przemówienie
2018-09-10 | 08:42:56

Orędzie o stanie Unii: 12 września przewodniczący Juncker wygłosi swoje coroczne przemówienie

Kontekstem tegorocznego orędzia są wybory europejskie w 2019 r. oraz trwająca debata o przyszłości Unii Europejskiej liczącej 27 członków.

W ubiegłorocznym wystąpieniu przewodniczący Juncker przedstawił swoją wizję ewolucji Unii Europejskiej do 2025 r. i zaprezentował plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Unii. Do przemówienia dołączono konkretne inicjatywy dotyczące handlu, kontroli inwestycji, cyberbezpieczeństwa, przemysłu i danych. Na tej podstawie przywódcy krajowi uzgodnili w Tallinie, w Estonii, Agendę przywódców – listę najbardziej naglących kwestii i wyzwań wymagających rozwiązania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r.

Na dzień 9 maja 2019 r., podczas szczytu w Sybinie (Sibiu), w Rumunii, planowany jest moment kulminacyjny tego procesu, kiedy to przywódcy państw członkowskich odnowią swoje zobowiązania na rzecz UE w kwestiach, które są naprawdę ważne dla obywateli.

W tegorocznym przemówieniu również zapowiedziane zostaną nowe wnioski legislacyjne, przekładające słowa na konkretne działania. Przewodniczący przedstawi inicjatywy, które mogą przynieść korzyści obywatelom jeszcze przed szczytem w Sybinie, i które utorują drogę dla szeroko zakrojonej debaty przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

 

Kontekst

Orędzie o stanie Unii stanowi początek dialogu z Parlamentem Europejskim i Radą w celu przygotowania rocznego programu prac Komisji. Orędzie o stanie Unii, osadzone w traktacie lizbońskim, jest przewidziane w porozumieniu ramowym z 2010 r. regulującym stosunki pomiędzy Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską, zgodnie z którym przewodniczący i pierwszy wiceprzewodniczący Komisji przesyłają list intencyjny przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego oraz prezydencji Rady, w którym szczegółowo przedstawiają działania prawodawcze i inne inicjatywy, jakie Komisja Europejska zamierza podjąć. Po orędziu o stanie Unii następuje debata plenarna z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego. Pierwsze orędzie zostało wygłoszone w 2010 r. po wejściu w życie traktatu lizbońskiego.

Przygotowania do przemówienia przewodniczącego Junckera rozpoczynają się w lipcu. Gromadzone są dane z całej Komisji – od komisarzy, gabinetów, dyrekcji generalnych i ambasadorów UE. Następnie pod koniec sierpnia przewodniczący Juncker wraz z kolegium komisarzy bierze udział w dwudniowym seminarium, gdzie omawiają oni wyzwania i priorytety na nadchodzący rok. Podczas przygotowywania przemówienia przewodniczący Juncker prowadzi szeroko zakrojone konsultacje również poza Komisją, rozmawiając z przywódcami z całej Europy i spoza jej granic, z Konferencją Przewodniczących i grupami politycznymi w Parlamencie Europejskim, jak również z ambasadorami i stałymi przedstawicielami UE oraz głównymi europejskimi ośrodkami analitycznymi.

Dalsze informacje:

Poprzednie orędzia o stanie Unii wygłoszone przez przewodniczącego Junckera

 

Komisja Europejska - Komunikat prasowy, IP/18/5502, Bruksela, 7 września 2018 r.

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2019-04-03
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE