Unia bankowa: Porozumienie w sprawie środków zapobiegających akumulacji kredytów zagrożonych
2018-12-20 | 12:22:43

Unia bankowa: Porozumienie w sprawie środków zapobiegających akumulacji kredytów zagrożonych

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę w sprawie środków ostrożnościowych mających na celu jeszcze skuteczniejsze zaradzenie problemom związanym z kredytami zagrożonymi.

Dzisiejsze porozumienie polityczne jest ważnym krokiem w kierunku dalszego ograniczania ryzyka w unijnym sektorze bankowym i wzmocnienia jego odporności, jak podkreślono w konkluzjach ze szczytu strefy euro, który się odbył w zeszłym tygodniu. Wraz z najnowszymi obiecującymi danymi na temat ograniczania ryzyka oraz niedawnym porozumieniem politycznym w sprawie pakietu bankowego dzisiejsze porozumienie przyczyni się to do szybkiego zakończenia procesu tworzenia unii bankowej.

Uzgodnione środki zobowiążą banki do odkładania funduszy na pokrycie kosztów ryzyka związanego z udzielanymi w przyszłości kredytami, które mogą stać się kredytami zagrożonym. Zapobiegnie to akumulacji ekspozycji zagrożonych w bilansach banków i w rezultacie umożliwi bankom pełnienie niezastąpionej roli w finansowaniu gospodarki i wspieraniu wzrostu gospodarczego.

Wiceprzewodniczący ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych Valdis Dombrovskis powiedział: W ostatnich latach intensywnie pracowaliśmy, aby ograniczyć ryzyko i wzmocnić odporność europejskiego sektora bankowego. Dzięki dzisiejszemu porozumieniu banki będą miały mniej kredytów zagrożonych w swoich bilansach, co powinno poprawić ich solidność i umożliwić im finansowanie naszych przedsiębiorstw. Liczę na to, że Parlament Europejski i Rada osiągną szybkie porozumienie w sprawie oczekujących na przyjęcie wniosków dotyczących rozwoju wtórnych rynków kredytów zagrożonych i ułatwienia odzyskiwania wierzytelności.

Środek ten stanowi część pakietu działań przedstawionego przez Komisję w marcu 2018 r. w celu rozwiązaniu problemu kredytów zagrożonych w Unii. Opiera się on na bieżących staraniach państw członkowskich, organów nadzoru i instytucji kredytowych na rzecz stałego zmniejszania wolumenu kredytów zagrożonych w całej Unii.

Kontekst

W dniu 14 marca 2018 r. Komisja zaproponowała pakiet środków mających na celu rozwiązanie problemu kredytów zagrożonych w unijnym sektorze bankowym. Pakiet ten jest rezultatem planu działania w sprawie ograniczania kredytów zagrożonych, uzgodnionego przez ministrów finansów Europy w lipcu 2017 r. Oprócz przedstawionego dzisiaj działania pakiet ten zawierał wnioski dotyczące dalszego rozwoju wtórnych rynków kredytów zagrożonych oraz umożliwienia przyspieszonej pozasądowej egzekucji z zabezpieczenia kredytu, a także propozycję technicznego modelowego rozwiązania w zakresie możliwości tworzenia krajowych spółek zarządzania aktywami.

 

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail 

Komisja Europejska - Komunikat prasowy, IP/18/6786, Bruksela, 18 grudnia 2018 r.

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2019-06-03
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE