Pierwszy rok obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
2019-05-23 | 10:16:52

Pierwszy rok obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

25 maja 2019 r. mija rok od wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Z tej okazji Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego oraz Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, wydali następujące oświadczenie:

25 maja mija rok od wprowadzenia nowych europejskich przepisów o ochronie danych, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego powszechnie RODO. Te przełomowe przepisy nie tylko przystosowały Europę do ery cyfrowej, lecz także stały się globalnym punktem odniesienia.

Głównym celem tych przepisów jest wzmocnienie pozycji obywateli i zapewnienie im większej kontroli nad ich danymi. To już się dzieje, ponieważ Europejczycy zaczynają korzystać ze swoich nowych praw, a ponad dwie trzecie obywateli słyszało o tym rozporządzeniu.

Również przedsiębiorstwa korzystają teraz na tym, że w całej Unii zastosowanie ma jeden zbiór przepisów. Przywróciły prawidłowość w funkcjonowaniu swoich firm, jeżeli chodzi o dane, co zwiększyło bezpieczeństwo danych i opartą na zaufaniu relację z klientami.

Dzięki RODO właściwe organy mogą skutecznie reagować na nadużycia. Europejska Rada Ochrony Danych zarejestrowała na przykład w ciągu roku od jej utworzenia ponad 400 spraw transgranicznych z całej Europy. Świadczy to o dodatkowej korzyści ze stosowania RODO, jaką jest ochrona danych ponad granicami państwowymi.

Ludzie są coraz bardziej świadomi swoich praw – i jest to pozytywny sygnał. Nowe dane liczbowe pokazują, że prawie sześć na dziesięć osób wie, że w ich kraju istnieje organ ochrony danych. To znacznie więcej niż w 2015 r., kiedy wiedziały to cztery na dziesięć osób. Organy ochrony danych mają do odegrania istotną rolę w stosowaniu przepisów RODO w praktyce.

Nowe przepisy stały się europejską podstawą regulacyjną, która kształtuje naszą reakcję w wielu innych obszarach. Od sztucznej inteligencji, rozwoju sieci 5G po uczciwość wyborów – rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony danych pomagają rozwijać nasze strategie i technologie na podstawie zaufania obywateli.

Zasady ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oddziałują również poza Europę. Od Chile po Japonię, od Brazylii po Koreę Południową, od Argentyny po Kenię pojawiają się nowe przepisy o ochronie prywatności,

których podstawą są solidne zabezpieczenia, egzekwowalne prawa indywidualne i niezależne organy nadzorcze. Ta konwergencja w kierunku coraz wyższych standardów oferuje nowe możliwości wspierania przepływów danych opartych na zaufaniu i bezpieczeństwie.

RODO spowodowało zmiany w Europie i poza jej granicami. Zgodność z przepisami jest jednak dynamicznym procesem i wymaga czasu. W nadchodzących miesiącach priorytetowe znaczenie będzie dla nas miało zapewnienie właściwego i jednakowego wdrożenia przepisów w państwach członkowskich. Wzywamy je do przestrzegania litery i ducha RODO, aby stworzyć przewidywalne środowisko i uniknąć niepotrzebnego obciążania zainteresowanych podmiotów, zwłaszcza MŚP. Będziemy kontynuować ścisłą współpracę z Europejską Radą Ochrony Danych i krajowymi organami ochrony danych, a także przedsiębiorstwami i społeczeństwem obywatelskim, aby zająć się najbardziej palącymi kwestiami i ułatwić wdrożenie nowych zasad.

Kontekst

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych to jeden zbiór zasad opartych na wspólnym unijnym podejściu do ochrony danych osobowych, bezpośrednio stosowany w państwach członkowskich. RODO zwiększa zaufanie, dając osobom fizycznym kontrolę nad ich danymi osobowymi, a jednocześnie gwarantuje swobodny przepływ danych osobowych między krajami UE. Ochrona danych osobowych jest prawem podstawowym w Unii Europejskiej.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych obowiązuje od 25 maja 2018 r. Od tego czasu prawie wszystkie państwa członkowskie dostosowały swoje przepisy krajowe do przepisów RODO. Krajowe organy ochrony danych odpowiadają za egzekwowanie nowych przepisów i lepiej koordynują swoje działania dzięki nowym mechanizmom współpracy i Europejskiej Radzie Ochrony Danych. Aby wspierać wdrażanie nowych przepisów, wydają wytyczne dotyczące kluczowych aspektów RODO.

Komisja podsumuje rok stosowania RODO w ramach wydarzenia organizowanego 13 czerwca. Jak przewidziano w RODO, w 2020 r. Komisja przedstawi sprawozdanie ze stosowania tych nowych przepisów.

W dniu dzisiejszym zostaną opublikowane pierwsze wyniki specjalnego badania Eurobarometru na temat ochrony danych. W badaniu zebrano opinie ponad 27 tys. osób z całej UE. Pełne wyniki badania Eurobarometru Komisja Europejska opublikuje 13 czerwca podczas wydarzenia organizowanego z okazji pierwszego roku obowiązywania RODO.

Więcej informacji

 

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail 

Komisja Europejska - Komunikat prasowy, IP/19/2610, Bruksela, 22 maja 2019 r.

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-07-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE