Przegląd rynku usług roamingu: od czasu zniesienia opłat roamingowych w UE obywatele znacznie częściej korzystają z telefonów komórkowych za granicą
2019-11-29 | 14:32:39

Przegląd rynku usług roamingu: od czasu zniesienia opłat roamingowych w UE obywatele znacznie częściej korzystają z telefonów komórkowych za granicą

Komisja opublikowała dziś pierwsze pełne sprawozdanie z przeglądu rynku usług roamingu, z którego wynika, że zniesienie opłat roamingowych w czerwcu 2017 r. przyniosło wiele korzyści podróżnym w całej UE. Wykorzystanie usług mobilnej transmisji danych podczas podróżowania w UE wzrosło 10-krotnie w porównaniu z rokiem poprzedzającym wprowadzenie przepisów umożliwiających korzystanie z telefonu za granicą tak jak w kraju, przy czym największy, 12-krotny wzrost wykorzystania usług mobilnej transmisji danych odnotowano w okresie urlopowym.

Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija Gabriel powiedziała: Sprawozdanie jest kolejnym potwierdzeniem sukcesu, jakim było zniesienie opłat roamingowych. Europejczycy szeroko korzystają z możliwości swobodnego używania urządzeń mobilnych podczas podróży. Jednocześnie możemy stanowczo stwierdzić, że unijny rynek usług roamingu nadal funkcjonuje prawidłowo. Wbrew obawom przed wzrostem cen krajowych z powodu zniesienia opłat roamingowych krajowe ceny za usługi telefonii komórkowej w UE w ujęciu ogólnym faktycznie spadły.

Najwięcej transmisji danych w roamingu na terenie UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wykorzystano w okresie letnich urlopów 2018 r. (w trzecim kwartale), kiedy wykorzystanie usług mobilnej transmisji danych za granicą było 12 razy większe w porównaniu z poziomem zużycia sprzed zniesienia wszystkich kosztów detalicznych związanych z roamingiem. W tym samym okresie liczba połączeń telefonicznych w roamingu była niemal trzykrotnie wyższa.

Gwałtowne obniżenie pułapów cenowych na poziomie hurtowym przyczyniło się do dalszego obniżenia hurtowych cen roamingu, co z kolei sprawiło, że niemal wszyscy dostawcy usług roamingu mogli utrzymać rentowność po zniesieniu opłat roamingowych.

W sprawozdaniu stwierdzono, że dynamika konkurencyjności na rynku usług roamingu prawdopodobnie nie ulegnie zmianie w najbliższej przyszłości, co oznacza, że obowiązujące przepisy są nadal niezbędne na poziomie detalicznym i hurtowym. Obowiązujące przepisy dotyczące roamingu powinny nadal mieć zastosowanie w nadchodzących latach, aby zapewnić obywatelom możliwość korzystania z roamingu w UE bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Kontekst

Od 15 czerwca 2017 r. Europejczycy mogą korzystać ze swoich telefonów komórkowych (telefonować, esemesować i pobierać dane) podczas podróżowania w całej UE w taki sam sposób, w jaki robią to w kraju, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Podejście to, nazywane „roam-like-at-home", stanowi wymierną korzyść dla przedsiębiorstw i konsumentów w Europie wynikającą z utworzenia jednolitego rynku cyfrowego i jest jednym z głównych osiągnięć Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera.

Pierwsze pełne sprawozdanie Komisji z przeglądu rynku usług roamingu uzupełnia i potwierdza ustalenia zawarte w sprawozdaniu okresowym opublikowanym w grudniu 2018 r.: po zniesieniu opłat roamingowych nastąpił gwałtowny wzrost popytu konsumentów na usługi mobilnej transmisji danych podczas podróży do innych krajów UE/EOG. Sprawozdanie potwierdza również wnioski z opublikowanego na początku tego roku sprawozdania z przeglądu polityki uczciwego korzystania z usług roamingu oraz odstępstw w ramach mechanizmu zrównoważonego roamingu. Stanowią one podstawowe zabezpieczenia wprowadzone w ramach rozporządzenia w sprawie roamingu w celu zapobiegania zakłóceniom na rynkach krajowych. Według sprawozdania działały one do tej pory prawidłowo i wtedy, kiedy były potrzebne.

Rozporządzenie w sprawie roamingu obowiązuje do czerwca 2022 r.

Dodatkowe informacje

Sprawozdanie i towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji w sprawie przeglądu rynku usług roamingu

Zestawienie informacji o zniesieniu opłat roamingowych: Jak Europejczycy korzystają z usług łączności ruchomej za granicą?

Często zadawane pytania

Szczegółowe zestawienie informacji: Jak to działa?

 

Kontakty dla prasy

Nathalie VANDYSTADT

Telefon +32 2 296 70 83

Adres Nathalie.VANDYSTADT@ec.europa.eu

Johannes BAHRKE

Telefon +32 2 295 86 15

Adres johannes.bahrke@ec.europa.eu

Inga HOGLUND

Telefon +32 2 295 06 98

Adres inga.hoglund@ec.europa.eu

Komisja Europejska, Komunikat prasowy, Bruksela, 29 listopada 2019 r.

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-05-04
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE