Konkurencja: Komisja konsultuje się z zainteresowanymi stronami na temat obwieszczenia w sprawie definicji rynku
2020-06-29 | 12:13:59

Konkurencja: Komisja konsultuje się z zainteresowanymi stronami na temat obwieszczenia w sprawie definicji rynku

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj konsultacje społeczne dotyczące obwieszczenia w sprawie definicji rynku stosowanej w unijnym prawie konkurencji. Otwarty kwestionariusz pomoże w dokonaniu przez Komisję oceny obwieszczenia i zbadaniu, czy wymaga ono aktualizacji. Zainteresowane strony mogą przedstawić swoje opinie i odpowiedzieć na otwarte konsultacje społeczne do 9 października 2020 r.

Unijna komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager stwierdziła: Reguły konkurencji UE muszą być nadal aktualne w szybko zmieniającym się świecie i cyfrowej rzeczywistości. Obwieszczenie w sprawie definicji rynku zawiera kluczowe informacje dla przedsiębiorstw i innych zainteresowanych stron, które pomagają im zrozumieć podejście Komisji do sposobu funkcjonowania rynku. Ważne jest, aby wytyczne Komisji były aktualne i w przystępny sposób określały jasne i spójne podejście do definicji rynku. Pragniemy poprowadzić otwarty dialog i wymianę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Pozwoli to Komisji zrozumieć wszelkie obawy dotyczące zdefiniowania sposobu funkcjonowania rynku oraz ustalić, czy obwieszczenie wymaga aktualizacji.

Potrzeba oceny

Od kilku lat zmiany zachodzą w coraz szybszym tempie, a połączony w coraz większym stopniu świat podlega coraz intensywniejszej cyfryzacji. Zmiany, do których należą rozwój światowej wymiany handlowej, w tym z dużymi rynkami wschodzącymi, stopniowa eliminacja wewnętrznych barier utrudniających handel na jednolitym rynku, transformacja cyfrowa oraz pojawienie się nowych istotnych podmiotów w niektórych sektorach, oznaczają, że wiele rynków może funkcjonować inaczej, niż w przeszłości.

Obecne obwieszczenie w sprawie definicji rynku pochodzi z 1997 r. i może w związku z tym nie odnosić się do wszystkich istotnych kwestii pojawiających się obecnie w kontekście definiowania właściwego rynku produktowego lub geograficznego. W ciągu minionych lat Komisja zdobyła ponadto obszerne doświadczenie w definiowaniu rynku, zmieniały się techniki, a sądy UE posłużyły dodatkowymi wytycznymi.

Najlepsze praktyki, które można wyodrębnić w oparciu o te zmiany, mogą wymagać uwzględnienia w zmienionym obwieszczeniu w sprawie definicji rynku. Komisja zwraca się zatem do zainteresowanych stron o informacje zwrotne na ten temat.

Informacje zgromadzone w ramach konsultacji publicznych będą stanowiły część dowodów, które zostaną wykorzystane w ocenie. Komisja przeprowadzi również badania nad najlepszymi praktykami w zakresie definicji rynku; dokona wymiany poglądów z krajowymi organami ds. konkurencji w UE i poza nią; i zaangażuje się w aktywne rozmowy z ekspertami i przedstawicielami zainteresowanych stron.

Kolejne kroki

Komisja przeprowadzi konsultacje z zainteresowanymi stronami reprezentującymi sektor publiczny i prywatny, między innymi z przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami konsumentów, organami ds. konkurencji i organami rządowymi, środowiskiem akademickim, a także z prawnikami i przedsiębiorcami. Respondenci proszeni są o przedstawienie swoich opinii i udzielenie odpowiedzi w ramach otwartych konsultacji społecznych do 9 października 2020 r. w dowolnym języku urzędowym UE. Komisja zamierza opublikować wyniki oceny w 2021 r.

Kontekst

Definiowanie rynku jest narzędziem mającym na celu zidentyfikowanie ograniczeń konkurencji między przedsiębiorstwami. Celem określenia właściwego rynku produktowego i geograficznego jest wskazanie faktycznych konkurentów, którzy ograniczają decyzje handlowe zainteresowanych przedsiębiorstw, takie jak decyzje w sprawie cen. Definiowanie rynku umożliwia zatem między innymi obliczenie udziałów w rynku, dzięki czemu można uzyskać znaczące informacje do celów oceny siły rynkowej.

Definicje rynku odzwierciedlają realia rynkowe. W związku z tym różnią się one w zależności od sektora i mogą ewoluować w czasie. Definicje rynku geograficznego mogą sięgać od rynków krajowych takich ja np. rynek sprzedaży detalicznej towarów konsumpcyjnych po rynki światowe - takie jak na przykład sprzedaż komponentów lotniczych. Wraz z rozwojem sytuacji na rynku na przestrzeni lat zmieniają się również stosowane przez Komisję definicje rynku.

Obwieszczenie w sprawie definicji rynku zawiera wytyczne odnośnie do zasad i najlepszych praktyk dotyczących stosowania przez Komisję koncepcji właściwego rynku produktowego i geograficznego w ramach unijnego prawa konkurencji.

Więcej informacji

Obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku

Konsultacje społeczne w sprawie obwieszczenia dotyczącego definicji rynku (ocena)

 

Konkurencja: konsultacje Komisji z zainteresowanymi podmiotami Pobierz (42.396 kB - PDF)

 

Kontakty dla prasy

 

Komunikat prasowy, IP/20/1187, 26 czerwca 2020, Bruksela

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-07-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE