Energia - Finansowanie UE zgodne z celami klimatycznymi 2050
2020-07-13 | 10:39:36

Energia - Finansowanie UE zgodne z celami klimatycznymi 2050

Komisja Europejska powinna zaktualizować swoje wytyczne, aby wybierać priorytetowe projekty energetyczne, które są w pełni zgodne z unijną polityką klimatyczną, twierdzi Parlament.

Wniosek w sprawie przeglądu wytycznych dotyczących TEN-T, który zostanie przedłożony przez Komisję jeszcze w tym roku, powinien być zgodny z unijnymi celami w zakresie klimatu i energii na rok 2030, długoterminowym zobowiązaniem Unii do obniżenia emisyjności oraz zasadą efektywności energetycznej, stwierdzili posłowie w rezolucji przyjętej w piątek, 548 głosami do 100, przy 40 wstrzymujących się od głosu.

W celu zapewnienia, że projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, są zgodne z unijnymi celami w zakresie klimatu i energii, posłowie wzywają Komisję Europejską do przygotowania przejściowych wytycznych przed końcem 2020 roku. Aby otrzymać status PCI, projekty muszą przyczyniać się do utrzymania przystępnych cenowo dostaw energii, zgodnie z pięcioma wymiarami unii energetycznej

Rozporządzenie dotyczące TEN-T przyjęto przez podpisaniem porozumienia paryskiego, posłowie przypominają, że od tego czasu, w obszarze polityki energetycznej zaszły znaczące zmiany.

Kontekst

W ubiegłym roku, po debacie z udziałem Komisji Europejskiej, Parlament Europejski odrzucił sprzeciw wobec 4. listy PCI.

Na mocy rozporządzenia w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E), przyjętego w 2013 roku, Komisja Europejska określa najważniejsze projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w całej UE, tak aby mogły one korzystać z uproszczonych pozwoleń oraz prawa do ubiegania się o finansowanie UE z instrumentu "Łącząc Europę".

Większość projektów ma na celu zapewnienie nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej i gazu do wszystkich części UE poprzez likwidację transgranicznych luk w sieci i zwiększenie lokalnej pojemności magazynowej.

Więcej informacji – europarl.europa.eu

 

Parlament Europejski – Dział prasowy, Komunikat prasowy 10-07-2020

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-08-03
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE