Komisja Europejska dokonała pierwszej emisji obligacji społecznych w ramach instrumentu SURE
2020-10-21 | 13:33:52

Komisja Europejska dokonała pierwszej emisji obligacji społecznych w ramach instrumentu SURE

Komisja Europejska przeprowadziła w ramach unijnego instrumentu SURE pierwszą emisję obligacji społecznych o wartości 17 mld euro, aby pomóc chronić miejsca pracy i utrzymać zatrudnienie.

Wyemitowano dwa rodzaje obligacji: o wartości 10 mld euro z terminem wykupu w październiku 2030 r. i o wartości 7 mld euro z terminem wykupu w 2040 r. Inwestorzy byli bardzo zainteresowani tym posiadającym wysoki rating instrumentem, tak że oferta zakończyła się ponad 13-krotną nadsubskrypcją, co pozwoliło uzyskać korzystną wycenę obu obligacji.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła: Po raz pierwszy w historii Komisja emituje na rynku obligacje społeczne w celu pozyskania środków finansowych, które pomogą utrzymać zatrudnienie. Jest to bezprecedensowy krok na miarę wyjątkowych czasów, w których żyjemy. Nie szczędzimy wysiłków, aby chronić podstawy egzystencji w Europie. Cieszę się, że państwa, które poważnie ucierpiały wskutek kryzysu, otrzymają szybko wsparcie w ramach SURE.

Komisarz europejski Johannes Hahn odpowiedzialny za budżet i administrację powiedział: Dzięki tej operacji Komisja Europejska poczyniła pierwszy krok na drodze do głównej ligi na światowych rynkach kapitału dłużnego. Duży popyt ze strony inwestorów oraz korzystne warunki, na jakich emisja była plasowana, są kolejnym dowodem dużego zainteresowania obligacjami UE. „Społeczny” charakter emitowanych obligacji pomógł przyciągnąć inwestorów, którzy chcieli pomóc państwom członkowskim UE w utrzymaniu zatrudnienia w tych trudnych czasach.

Obie obligacje wyemitowano na atrakcyjnych warunkach, które odzwierciedlają wysokie zainteresowanie inwestorów. Obligację 10-letnią wyceniono na poziomie 3 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Obligację 20-letnią wyceniono na poziomie 14 punktów bazowych ponad średnią stopę swapową. Ostateczne agio w ramach tej nowej emisji oszacowano na 1 p.b. i 2 p.b. odpowiednio dla transzy 10-letniej i 20-letniej, przy czym obie wartości są wyjątkowo niskie, biorąc pod uwagę wielkość emisji.

Są to atrakcyjne warunki cenowe dla tej największej w historii emisji obligacji przez Komisję i dobrze wróżą rozpoczynanemu programowi SURE. Warunki, na jakich Komisja pożycza środki na rynku, są przekazywane bezpośrednio państwom członkowskim otrzymującym pożyczki. (Więcej informacji na temat ustalenia ceny w ramach transakcji można znaleźć tutaj).

Komisję Europejską wspierały przy tej transakcji następujące banki („współprowadzący księgę popytu”): Barclays (IRL), BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura i UniCredit.

Zgromadzone środki zostaną przekazane państwom beneficjentom w formie pożyczek, aby pomóc im w pokryciu kosztów bezpośrednio związanych z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych środków wprowadzonych w reakcji na pandemię.

W tym kontekście Komisja ogłosiła na początku miesiąca, że całość emisji w ramach instrumentu SURE, do wysokości 100 mld euro, będzie miała charakter obligacji społecznych, i przyjęła ramy dotyczące obligacji społecznych, które zostały wcześniej niezależnie ocenione.

 

Dodatkowe informacje o SURE

Według aktualnych informacji 17 państw członkowskich otrzyma wsparcie finansowe w ramach instrumentu SURE na ochronę miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia. Wsparcie finansowe zostanie przekazane państwom członkowskim w formie pożyczek udzielanych przez UE na korzystnych warunkach.

Pożyczki pomogą im pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków, które państwa te wprowadziły w reakcji na pandemię koronawirusa, zwłaszcza w odniesieniu do osób prowadzących działalność na własny rachunek. Środki z budżetu SURE mogą posłużyć również do sfinansowania niektórych działań ochrony zdrowia, zwłaszcza w miejscu pracy, których celem jest zapewnienie bezpiecznego powrotu do normalnej działalności gospodarczej.

Państwa członkowskie nadal mogą składać formalne wnioski o wsparcie w ramach SURE, który dysponuje środkami w wysokości do 100 mld euro na pomoc w ochronie miejsc pracy i pracowników dotkniętych pandemią. Komisja zaproponowała już wsparcie finansowe w ramach instrumentu SURE w łącznej wysokości 87,8 mld euro na rzecz 17 państw członkowskich.

Dodatkowe informacje o zaciąganiu pożyczek przez UE

  • UE została ustanowiona traktatem rzymskim w 1957 r. Jako emitentowi przypisano jej wagę ryzyka 0 proc. (Bazylea III). Pożyczki zaciągane przez UE stanowią bezpośrednie i bezwarunkowe zobowiązania UE, które są gwarantowane przez państwa członkowskie UE poprzez budżet unijny. Na mocy Traktatu UE Komisja Europejska jest uprawniona do zaciągania pożyczek na międzynarodowych rynkach kapitałowych w imieniu Unii Europejskiej.
  • UE zaciąga pożyczki wyłącznie w euro w celu udzielania pożyczek w euro pożyczkobiorcom będącym państwami. Obecnie UE prowadzi cztery programy, w ramach których udziela pożyczek: europejski mechanizm stabilizacji finansowej, instrument wsparcia bilansu płatniczego, pomoc makrofinansową oraz instrument wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną (SURE), który został przyjęty przez Radę niedawno, w dniu 19 maja 2020 r.
  • Obligacje emitowane przez UE w ramach instrumentu SURE będą miały etykietę obligacji społecznych.

 

Więcej informacji o emisji:

  • Przed transakcją, w dniu 9 października 2020 r., UE wysłała do 20 banków zaproszenie do składania ofert, informując je o zamiarze pozyskania znacznych kwot na rynku.
  • Oficjalny mandat do emisji w dwóch transzach ogłoszono w poniedziałek, 19 października, o godz. 13:25 czasu środkowoeuropejskiego.
  • Księgi popytu otwarto we wtorek rano, 20 października 2020 r., o godz. 8:55 czasu środkowoeuropejskiego i zamknięto o godz. 10.00 czasu środkowoeuropejskiego.

 

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi

Komunikat prasowy zawierający informacje techniczne

Ramy dotyczące obligacji społecznych

Strona internetowa SURE

Strona poświęcona UE jako pożyczkobiorcy

 

Komisja Europejska, Komunikat prasowy

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2020-12-01
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE