Ochrona budżetu UE: posłowie ostrzegają Komisję przed kompromisem z Węgrami
2022-10-05 | 10:05:23

Parlament Europejski
Biuro w Polsce

Komunikat prasowy
05-10-2022

 

Ochrona budżetu UE: posłowie ostrzegają Komisję przed kompromisem z Węgrami

We wtorek posłowie Parlamentu Europejskiego ostrzegli Komisję przed niedostateczną ochroną interesów finansowych UE na Węgrzech.

"Po raz pierwszy uruchamiany jest mechanizm ochrony praworządności i wymaga to od państw członkowskich ostrożnych działań" - powiedział minister ds. UE Mikuláš Bek, otwierając debatę w imieniu czeskiej prezydencji. Ambasadorowie UE omówią tę kwestię na jutrzejszym spotkaniu, dodał, zapewniając posłów, że Rada odegra swoją rolę w ochronie budżetu UE.

Komisarz ds. budżetu Johannes Hahn zwrócił uwagę na "17 środków zaradczych" przedstawionych przez Węgry w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla budżetu Unii Europejskiej, takich jak zmiany w prawie dotyczącym zamówień publicznych i niezależna antykorupcyjna grupa zadaniowa, które przyjął z zadowoleniem jako "ważne zobowiązania we właściwym kierunku" i "konstruktywne zaangażowanie". Powiedział jednak, że po 19 listopada Komisja ponownie oceni, czy Węgry podejmują kroki w celu wprowadzenia tych środków do odpowiednich ustaw i odpowiedniego ich wdrożenia.

Większość posłów z zadowoleniem przyjęła propozycje działań Komisji i wezwała Radę do podjęcia szybkiej decyzji i zamrożenia 7,5 mld euro dla Węgier, zgodnie z propozycją. Większość mówców wyraziła swoje obawy, że środki zaradcze Węgier nie będą rzeczywistymi reformami, a jedynie "pustymi obietnicami", aby uniknąć cięć budżetowych. Nalegali, by Komisja poszukała solidnych dowodów i dokładnie zweryfikowała uchwalone reformy oraz "nie akceptowała kompromisów jako gwarancji praworządności, tylko dlatego, że Orban je proponuje".

Niektórzy posłowie sugerowali, że środki zaproponowane przez Komisję są niewystarczające, ponieważ dotyczą jedynie 15% wszystkich funduszy unijnych przekazywanych Węgrom. Oskarżyli Komisję o "negocjowanie" w sprawie praworządności i "połowiczne stosowanie" mechanizmu warunkowości budżetu. Niektórzy ostrzegli nawet, że jeśli Komisja "ugnie się przed Węgrami", ryzykuje utratę zaufania Parlamentu.

Z drugiej strony inni posłowie zarzucili Komisji, że "atakuje tylko konserwatywne rządy w Europie" i narzuca "ideologię brukselską" narodowi węgierskiemu i demokratycznie wybranemu rządowi Węgier, pomijając jednocześnie podobne problemy z praworządnością, sądownictwem i korupcją w innych krajach UE.

Oglądaj debatę tutaj

 

Więcej informacji – europarl.europa.eu

EUROPE DIRECT W POLSCE