Wydarzenia w programach Interreg
2023-01-23 | 09:12:59
Zobacz także:

Platforma learningowa programu Interreg Europa organizuje w styczniu i lutym br. spotkania poświęcone kwestiom zmniejszenia przez europejskie regiony zużycia ropy, napraw i ponownego wykorzystania w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym oraz transformacji sektora kultury i kreatywnego.

Spotkania będę prowadzone w formule online. Językiem spotkań jest język angielski.

 

Pełna oferta platformy learningowej Interreg Europa

Platforma learningowa jest projektem strategicznym programu Interreg Europa 2021-2027. Z bezpłatnych usług mogą korzystać m.in. władze centralne i jednostki samorządu terytorialnego (władze regionalne i lokalne). Oferta obejmuje:

pomoc doradczą w zakresie polityk rozwoju regionalnego:  

tematyczne publikacje, np. dotyczące sektora rolno-spożywczego, zarządzania innowacjami itp. 

tematyczne warsztaty i webinaria, np. na temat nowych technologii i digitalizacji w sektorze publicznym – z dotychczasowych spotkań są dostępne nagrania

bazę dobrych praktyk z przykładami rozwiązań z powodzeniem stosowanych m.in. w państwach UE 

wzajemne oceny (ang. peer review; władze publiczne mogą korzystać z pogłębionej analizy wybranego zagadnienia rozwoju regionalnego, istotnego dla ich regionu, powiatu, czy gminy; we wzajemnej ocenie uczestniczą eksperci platformy learningowej oraz praktycy z Europy, z doświadczeniem w wybranym temacie (np. gospodarki o obiegu zamkniętym, logistyki miejskiej, systemów voucherów/wsparcia dla  beneficjentów itd.); w wyniku analizy powstają propozycje rozwiązań, rekomendacje, plany działania; dwudniowe spotkania odbywają się w formie stacjonarnej lub online; program może partycypować w kosztach organizacji oceny – np. tłumaczenia, cateringu).

sesje matchmakingowe (krótsze wersje wzajemnej oceny - trwają dwie godziny, polegają na dostosowanej do potrzeb odbiorcy analizie wybranego zagadnienia rozwoju regionalnego, uczestniczą w nich eksperci platformy learningowej oraz praktycy z Europy).

 

Informujemy także o możliwości rejestracji na wydarzenia poświęcone programom Interreg Europa, Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego.

Wydarzenie 15 marca wiąże się z uruchomieniem drugiego nabór wniosków Interreg Europa (bez ograniczeń tematycznych, nabór potrwa do 9 czerwca br.) – m.in. będzie można prezentować pomysły na projekty oraz nawiązywać kontakty z instytucjami zainteresowanymi współpracą, odbędą się także konsultacje indywidualne z ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu (po uprzednim umówieniu).  

Informacje z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

EUROPE DIRECT W POLSCE