Międzynarodowy Dzień Demokracji: Wspólne oświadczenie wysokiego przedstawiciela/wiceprzewodniczącego Josepa Borrella i wiceprzewodniczącej Dubravki Šuicy
2023-09-18 | 10:05:04

Oświadczenie

z dn. 14 września 2023, Bruksela

 

Międzynarodowy Dzień Demokracji: Wspólne oświadczenie wysokiego przedstawiciela/wiceprzewodniczącego Josepa Borrella i wiceprzewodniczącej Dubravki Šuicy *

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Demokracji Unia Europejska przypomina o swym niesłabnącym zaangażowaniu we wspieranie i obronę demokracji opartej na powszechnych prawach człowieka, tak wewnątrz Unii, jak i poza jej granicami.

Demokracja zmienia społeczeństwa na całym świecie na lepsze. Jednocześnie erozja demokracji i praw człowieka jest niemal wszechobecna.

Rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie jest również atakiem na demokrację i ład oparty na zasadach. Unia Europejska, jej państwa członkowskie, a także demokracje z całego świata połączyły siły, wspierając Ukrainę. Dostrzegają bowiem, że zagrożone są podstawowe zasady, na jakich opierają się nasze społeczeństwa.

Żadna demokracja nie jest odporna na wyzwania, przed którymi dziś stoimy. Musimy stale zachowywać czujność i reagować na ciągłe ataki wymierzone w praworządność, na tłumienie swobód obywatelskich, manipulowanie wyborami czy represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Reżimy autorytarne stale tworzą i rozpowszechniają fałszywe narracje, stawiając się w roli prostej alternatywy dla demokracji. Dlatego nie powinniśmy lekceważyć szkodliwego wpływu, jaki ma manipulowanie informacjami i dezinformacja.

Inkluzywność to jedna z zalet demokracji. Kiedy ludzie ze wszystkich pokoleń mogą korzystać ze swoich praw i wolności, uczestnicząc w życiu społecznym i aktywnie się w nie angażując, mogą też skuteczniej przeciwstawiać się autorytaryzmowi. Jesteśmy zdecydowani chronić instytucje demokratyczne, które są filarem naszej demokracji. Ochrona ta idzie w parze z pogłębianiem wspólnego z obywatelami zaangażowania w budowanie odporności systemu demokratycznego.

To, jak priorytetowo traktujemy inkluzywność, znajduje wyraz w innowacyjnym podejściu do angażowania obywateli w działania Unii Europejskiej za pośrednictwem paneli obywatelskich, które opierają się na sukcesie Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Innowacje wprowadzone w naszym demokratycznym ekosystemie pozwalają nam dzielić się zgromadzonymi wnioskami z innymi, tak jak i my uczymy się od innych. Podejmowane przez nas globalne wysiłki na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet, młodzieży i dzieci, jeśli chodzi o udział w sprawach publicznych i podejmowanie decyzji, są naszą inwestycją w przyszłość. Jest to też powiązane z tym, jak ważne jest przekazywanie podstawowych wartości i wyposażanie obywateli w umiejętności niezbędne do angażowania się w demokrację i jej podtrzymywania.

Unia Europejska będzie nadal współpracować z krajami na całym świecie, aby łączyć siły z tymi, którzy wierzą w demokratyczne zasady i wartości w Afryce, Azji i Pacyfiku, obu Amerykach i w Europie. Musimy nadal poszukiwać wspólnej płaszczyzny i wspólnych interesów z naszymi partnerami.

Bardziej niż kiedykolwiek musimy aktywnie wspierać kraje w demokratycznym otwarciu i nadal tworzyć sprawne i elastyczne mechanizmy wsparcia, m.in. za pośrednictwem systemu wielostronnego.

Ponieważ razem budujemy demokrację, razem jej bronimy i razem stoimy na straży powszechnych praw człowieka.

* Aktualizowano 14.09.2023 r. o godz. 18:17

Pdf do druku

Wspólne oświadczenie z okazji Międzynarodowego Dnia Demokracji 2023

polski (36.249 kB - PDF)

Pobierz (36.249 kB - PDF)

Kontakt dla mediów

·       Nabila MASSRALI

Telefon

+32 2 298 80 93

Adres

nabila.massrali@ec.europa.eu

·        

·       Daniel FERRIE

Telefon

+32 2 298 65 00

Adres

daniel.ferrie@ec.europa.eu

·        

·       Tommaso ALBERINI

Telefon

+32 2 295 70 10

Adres

Tommaso.ALBERINI@ec.europa.eu

·        

·       Xavier CIFRE QUATRESOLS

Telefon

+32 2 297 35 82

Adres

xavier.cifre-quatresols@ec.europa.eu

 

Osoby niepracujące dla mediów proszone są o kontakt z UE za pośrednictwem serwisu Europe Direct – pisemnie lub telefonicznie pod numerem 00 800 6 7 8 9 10 11.

EUROPE DIRECT W POLSCE