Jaki będzie kształt przyszłej Europy? Czekamy na Twoją opinię!
2017-07-19 | 10:33:20

Jaki będzie kształt przyszłej Europy? Czekamy na Twoją opinię!

Dnia 1 marca 2017 r., publikując Białą księgę na temat przyszłości Europy, Komisja zainaugurowała ogólnoeuropejską debatę, która umożliwi obywatelom i przywódcom kształtowanie wizji UE obejmującej 27 państw członkowskich. Zawarto w niej pięć scenariuszy ewolucji Unii do 2025 r.:

  • „Kontynuacja”: UE-27 nadal realizuje pozytywny program reform;
  • „Nic poza jednolitym rynkiem”: UE-27 będzie koncentrować się na jednolitym rynku, gdyż 27 państw członkowskich nie będzie w stanie porozumieć się w coraz liczniejszych dziedzinach polityki;
  • „Ci, którzy chcą więcej, robią więcej”: UE-27 będzie funkcjonowała jak obecnie, ale zainteresowane państwa członkowskie będą mogły ściślej współpracować w określonych dziedzinach;
  • „Robić mniej, ale efektywniej”: UE skoncentruje się na skuteczniejszej i sprawniejszej realizacji celów w wybranych dziedzinach polityki, ograniczy zaś swoje działania gdzie indziej;
  • „Robić wspólnie znacznie więcej”: państwa członkowskie zdecydują się dzielić więcej uprawnień, zasobów i decyzji we wszystkich dziedzinach.

Scenariusze te obejmują szereg możliwości, a wyniki ich zastosowania mogą być różne, w zależności od obszaru polityki. Pokazują one obrazowo przyszłość Europy, nie wykluczają się wzajemnie ani nie są wyczerpujące.

Po zakończeniu szczytu w Rzymie Komisja przedstawiła również szereg dokumentów dotyczących kluczowych zagadnień dla Europy: 1) rozwoju społecznego wymiaru Europy; 2) pogłębienia unii gospodarczej i walutowej; 3) wykorzystania możliwości płynących z globalizacji; 4) przyszłości europejskiej obronności i 5) przyszłości finansów UE.

W orędziu o stanie Unii zaplanowanym na wrzesień 2017 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker przedstawi dalsze wizje rozwoju tych koncepcji, a pierwsze wnioski mogą zostać sformułowane na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu 2017 r. Pomoże to w podejmowaniu decyzji co do dalszych działań, jakie należy zrealizować przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, zaplanowanymi na czerwiec 2019 r.

Od marca przy wsparciu instytucji politycznych i społeczeństwa obywatelskiego prowadzona jest szeroko zakrojona debata na ten temat. W ponad 1 750 wydarzeń zorganizowanych przez samą Komisję lub przy jej wsparciu wzięło do tej pory udział ponad 270 tys. obywateli. Jeszcze więcej osób uczestniczyło w tych wydarzeniach za pośrednictwem internetu.

W nadchodzących miesiącach zorganizowane zostaną kolejne wydarzenia i debaty, a obywatele mogą również zabierać głos bezpośrednio, korzystając ze strony internetowej:

https://ec.europa.eu/commission/give-your-comments_pl 

POPULARNE TAGI
KONTAKT
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64
fax 32 209 17 01

europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
FUNDACJA


ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
tel. 32 209 17 01
fax 32 209 16 90

biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
NAJNOWSZY KONKURS
2018-06-06
Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!
więcej informacji
PARTNER SEARCH
2014-11-07

Partners for project related to sport in Erasmus+ Sports 2015.

więcej informacji
EUROPE DIRECT W POLSCE