"Eurocafe" o handlu ludźmi
2018-01-17 | 09:18:26

„Eurocafe” o handlu ludźmi

16 stycznia 2018 roku Europe Direct – Katowice wraz ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach zorganizowały spotkanie z cyklu „Eurocafe”. Spotkanie odbyło się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25)

Spotkanie odbyło się pod hasłem Nie jesteś na sprzedaż. Handel ludźmi – współczesna forma niewolnictwa”, a jego gośćmi byli chor. sztab. Straży Granicznej Marlena Brauner oraz chor. sztab. Przemysław Podurgiel, pracownicy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

Goście mówili o tym, jak poważnym zjawiskiem jest handel ludźmi. Wspominali także o konkretnych przypadkach związanych z tym procederem na terytorium Polski oraz z udziałem obywateli naszego kraju. Uczestnicy spotkania, czyli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dowiedzieli się czym jest handel ludźmi, jak prawo polskie definiuje to przestępstwo i jakie są formy wykorzystania ofiar. Szczególnie przydatne były informacje o sposobach działania „werbowników”, a zatem wskazówki na co trzeba uważać, oraz w jaki sposób można pomóc ofiarom i co zrobić, gdy mamy podejrzenia, że ktoś bliski mógł paść ofiarą tego procederu. Nie zabrakło informacji o tym, jak funkcjonuje system wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi w Polsce, jakie prawa posiadają ofiary, a także kto bezpośrednio udziela im pomocy.

Ponadto uczestnicy dowiedzieli się, jak działa Straż Graniczna (SG) i jak wygląda rekrutacja do tej służby. Choć dziś jej działalność (w związku z członkostwem Polski w UE oraz Strefie Schengen) nie jest szczególnie zauważalna, pracownicy SG wciąż pomagają chronić granice, porty lotnicze, biorą udział w działaniach agencji Frontex a także udzielają pomocy i wsparcia ofiarom handlu ludźmi.

Temat wyraźnie zainteresował uczestników, czego wyraz dali aktywnie uczestnicząc w dyskusji na zakończenie spotkania. W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób.

EUROPE DIRECT W POLSCE