Dzień z Unią Europejską w Wojkowicach
2018-01-17 | 15:23:24

15 stycznia przedstawiciele Punktu Infomacji Europejskiej Europe Direct - Katowice odwiedzili Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach. Przeprowadzili tam stoisko informacyjne a także dwa wykłady.

Uczestnicy wykładów mogli posłuchać o polityce migracyjnej Unii Europejskiej, a także o praworządności w Unii Europejskiej. Obydwa tematy są niezwykle istotne i wciąż aktualne. Prowadzący przedstawili zatem kluczowe kwestie dotyczące sposobów przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu, działalności Agencji Frontex oraz stanowisk poszczególnych państw członkowskich UE. Następnie poruszyli kwestie praworządności, co ma związek z niedawną decyzją Komisji Europejskiej o uruchomieniu artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z sytuacją polityczną w Polsce.

Uczestnicy mieli okazję wiele się dowiedzieć, także poprzez zadawanie licznych pytań prowadzącym. Ważne informacje można było uzyskać także w ramach stoiska informacyjnego.

EUROPE DIRECT W POLSCE