Lekcja w przeddzień święta
2018-05-08 | 16:04:27

8 maja konsultant Europe Direct - Katowice przeprowadził lekcję europejską w Miejskim Domu Kultury "Koszutka" w Katowicach.

W lekji wzięli udział młodzi Europejczycy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. Temat lekcji - "Ja - młody Europejczyk" nawiązywał do różnych kwestii związanych z Europą i Unią Europejską. Dzieci poznały więc nowe informacje o historii Zjednoczonej Europy, przypomnieli sobie flagi państw członkowskich oraz dowiedzieli się jakie korzyści wynikają z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Nie zabrakło informacji o symbolach Unii Europejskiej, w tym o Dniu Europy, obchodzonym 9 maja. W związku ze zbliżającym się świętem prowadzący przypomniał postać Roberta Schumana i główne postanowienia Deklaracji Schumana.

Zdobytą podczas zajęć wiedzę dzieci mogły utrwalić dzięki przeprowadzonemu na końcu quizowi a także dzięki otrzymanym materiałom edukacyjnym.

EUROPE DIRECT W POLSCE