"Śląsk potrzebuje Unii, a Unia potrzebuje Śląska..."
2020-06-22 | 11:32:32
Zobacz także:

Śląsk potrzebuje Unii, a Unia potrzebuje Śląska

19 czerwca 2020 r. odbyła się konferencja pt. „Rozwój Górnego Śląska wczoraj, dziś i jutro”. Wydarzenie nawiązywało do obchodzonej w tym roku 100 rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego, ale także do obecnego okresu – pandemii i planów odbudowy Europy po trwającym kryzysie.

Tytułowe „wczoraj” nawiązywało do Powstań Śląskich; „dziś” to okres członkowska Polski (a zatem również województwa śląskiego) w Unii Europejskiej; z kolei „jutro” to najbliższa przyszłość Europy, UE oraz poszczególnych państw i regionów.

Na początku Pan Krystian Szulc ze Stowarzyszenia Powstania Śląskie 90 mówił o przeprowadzonych w latach 1919-1921 Powstaniach, ich przyczynach, skutkach oraz wpływie na rozwój Polski i Śląska.

Następnie Pan Krzysztof Wójcik z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) opowiadał o rozwoju Śląska dzięki członkostwu w UE oraz o perspektywach tego rozwoju w kolejnych latach. W bardzo ciekawy sposób wyjaśnił jak w ogóle działa Unia Europejska.

Podczas konferencji była także możliwość zadawania pytań oraz dyskusji. Uczestnicy chętnie z tego korzystali, pytając zarówno o sprawy związane z Powstaniami Śląskimi, jak i o korzyści wynikające z członkostwa w UE i rozwój regionu. Poruszone zostały zarówno zawiłości historyczne, jak i bieżące działania UE oraz mocne i słabe strony członkostwa we Wspólnocie.

Z poszczególnych wypowiedzi oraz z dyskusji można wyciągnąć kilka ważnych wniosków.

Śląsk był i jest bardzo ważnym miejscem na mapie Polski i Europy.

Skutkiem Powstań Śląskich i plebiscytu było przyłączenie części regionu do odrodzonej Polski. Była to część bardzo dobrze uprzemysłowiona, co uczyniło z II Rzeczypospolitej w pewnym sensie „mocarstwo gospodarcze”.

Śląsk jest także bardzo ważnym regionem dla UE, choćby z powodu olbrzymich środków, które kieruje tam Bruksela. Padły ważne słowa o tym, że „Śląsk potrzebuje Unii Europejskiej, a Unia Europejska potrzebuje Śląska”.

Bez funduszy europejskich i ogólnie wsparcia ze strony UE Górny Śląsk również rozwijałby się, jednak być może w połowie tak dobrze jak obecnie. Polska również mogłaby sobie „poradzić” bez Śląska, jednak brak tego regionu utrudniałby sytuację kraju.

Nawiązując do trudnej i skomplikowanej historii warto docenić obecną sytuację – życie w pokoju oraz swobodę wyznawania poglądów. Przypominaliśmy, że w związku z represyjną polityką władz pruskich i niemieckich wobec mieszkańców Śląska powstania były nieuniknione. Tymczasem, wyciągając wnioski z trudnej i okrutnej historii, twórcy Unii Europejskiej (i Wspólnot Europejskich) powołali ją właśnie po to, aby zapewnić pokój i stabilność w Europie.

Najnowsze działania UE związane z Europejskim Zielonym Ładem mogą być szansą dla województwa śląskiego. Z jednej strony pomogą poprawić jakość powietrza, która jest dla regionu poważnym wyzwaniem. Działania te wiążą się również z dużymi środkami przeznaczonymi na transformację gospodarki i przemysłu.

Konferencja odbyła się w formie online, za pośrednictwem programu ZOOM. Uczestniczyli w niej uczniowie i studenci ze śląskich szkół i uczelni, a także nauczyciele.

Konferencję prowadził Michał Witas – przedstawiciel Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice.

EUROPE DIRECT W POLSCE