Pierwsze zajęcia po długiej przerwie
2020-09-29 | 11:17:38
Zobacz także:

Kończy się wrzesień, więc czas na podsumowania pierwszych zajęć przeprowadzonych po długiej przerwie.

Przerwa wynikała z trwającej pandemii i związanych z nią obostrzeń. Ostatnie tradycyjne zajęcia odbyły się pod koniec lutego, natomiast od marca do czerwca prowadziliśmy wyłącznie zajęcia w formie zdalnej.

23 września w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Raciborzu odbył się wykład pt. "70 lat integracji europejskiej". Nawiązywał on do obchodzonej w maju okrągłej, siedemdziesiątej rocznicy wygłoszenia słynnej Deklaracji Schumana.

Oprócz rysu historycznego prowadzący podkreślił, że integracja europejska jest procesem, który wciąż trwa. Wspomniał zatem o bieżących działaniach UE, w tym poważnych wyzwaniach takich jak przeciwdziałanie pandemii czy skutki brexitu. Nie zabrakło informacji o realizacji poszczególnych priorytetów Komisji Europejskiej, a także o niedawnym Orędziu o Stanie Unii (SOTEU).

Przy okazji wykładu podsumowaliśmy konkurs: "W jakiej Europie chciałbyś mieszkać", a jego laureaci otrzymali nagrody.

EUROPE DIRECT W POLSCE