Konkurs "Klimatyczna Europa" rozstrzygnięty!
2021-09-28 | 15:38:54
Zobacz także:

Konkurs „Klimatyczna Europa” rozstrzygnięty!

"Czym jest dla mnie "ekologia", jak ją rozumiem?" "Jaki wpływ na środowisko mają nasze codzienne działania?" oraz "Na co władze lokalne, powiatowe i unijne powinny zwrócić uwagę w kontekście środowiska i klimatu?" to tematy prac pisemnych, których autorzy zwyciężyli w konkursie ogłoszonym przez EUROPE DIRECT Katowice.

Celem głównym Konkursu była promocja debaty o ekologii, klimacie i środowisku oraz o działaniach Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Przedmiotem konkursu było przygotowanie pracy konkursowej, na jeden z dziesięciu zaproponowanych tematów, z których każdy koncentrował się na zagadnieniach związanych z ekologią, klimatem i środowiskiem. Konkurs skierowany był do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, uczestników Klubu Seniora oraz członków podobnych instytucji z terenu województwa śląskiego.

 

Z przyjemnością ogłaszamy, że laureatami konkursu „Klimatyczna Europa” zostali:

  • Pani Aleksandra Jańska z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Raciborzu;
  • Pan Adam Grzybowski z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nędzy;
  • Pan Janusz Loch z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Raciborzu.

Ponadto wyróżnienie otrzymała Pani Teresa Czach z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Raciborzu.

 

Na laureatów czekają nagrody, a ich prace staną się częścią publikacji przygotowywanej przez EUROPE DIRECT Katowice.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, gotowa publikacja zostanie na niej zamieszczona.

EUROPE DIRECT W POLSCE