9 maja - Dzień Europy
2022-05-09 | 15:00:17
Zobacz także:

9 maja - Dzień Europy

Jak co roku, 9 maja obchodzimy Dzień Europy. W tym dniu przypada 72 rocznica wygłoszenia przemówienia, znanego jako Deklaracja Schumana.

9 maja 1950 roku w Paryżu minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman przestawił plany współpracy państw europejskich w celu zapewnienia trwałego pokoju w Europie i na świecie. Działo się to niemal dokładnie w piątą rocznicę zakończenia II Wojny Światowej, która bardzo zniszczyła i podzieliła Europę.

Robert Schuman podkreślał potrzebę współpracy Francji i Niemiec, a także innych państw, które byłyby tym zainteresowane. W deklaracji mówił o współpracy w dziedzinie wydobycia węgla i produkcji stali. Już dwa lata później powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali.

W latach 50. powstały jeszcze Europejska Współnota Gospodarcza i Europejska Wspólnota Energii Atomowej, czyli "Wspólnoty Europejskie". Z czasem współpraca stawała się coraz bliższa, obejmowała kolejne dziedziny, a poza tym zwiększała się władza unijnych instytucji. Do Wspólnot (a od 1993 roku Unii Europejskiej) przystępowały kolejne państwa. Dziś jest ich łącznie 27. Niektóre używają wspólnej waluty – euro. Od 1 maja 2004 roku członkiem Unii Europejskiej jest Polska.

Wracając do postaci Schumana. Mówił o sobie: „Luksemburczyk z urodzenia, wykształcony w Niemczech, rzymski katolik z przekonania i Francuz z serca”.

Schuman urodził się w Luksemburgu jako obywatel Niemiec. Przed I Wojną Światową mieszkał na terenie Cesarstwa Niemiec, które zajmowało wtedy Alzację i Lotaryngię. Był związany głównie z Francją - jako prawnik, poseł, działącz ruchu oporu, a także premier i minister. Deklarację z roku 1950 przedstawił będąc ministerm spraw zagranicznych Francji.

Schuman - "Rzymski katolik z przekonania"  istotnie był cłowiekiem głęboko wierzącym i religijnym. Nazywano go „Świętym w garniturze”. Dziś jest Sługą Bożym Kościoła Rzymskokatolickiego (podobnie jak Alcide De Gasperi, również ważna postać w temacie integracji europejskiej) i wkrótce może zostać błogosławionym.

Schuman podkreślał chrześcijańskie korzenie Europy. Na tych podstawach chciał budował pierwsze Wspólnoty Europejskie. Do chrześcijaństwa i wartości nawiązuje flaga europejska według projektu Arsene’a Heitza. Sam autor podkreślał, że krąg dwunastu gwiazd nawiązuje do wizerunku Najświętszej Maryi Panny

Schuman zdecydowanie sprzeciwiał się tzw. federalizacji Europy, czyli tworzeniu „superpaństwa” z ograniczoną suwerennością i wolnością państw narodowych. Koncepcję federalizacji przedstawił przed laty pochodzący z Włoch komunista Altiero Spinelli w swoim „Manifeście z Ventotene.

Współcześnie można jednak zauważyć, że coraz więcej polityków i instytucji odrzuca idee Schumana, a popiera pomysły Spinellego. Widzimy to zarówno w kwestii planów dotyczących jeszcze ściślejszej współpracy w ramach Unii czy rosnącej władzy ponadnarodowych instytucji, jak i w kwestii odchodzenia od wartości chrześcijańskich (w tym nawet świętowania Bożego Narodzenia oraz różnych decyzji wymierzonych w życie i rodzinę).

Eksperci i znawcy myśli oraz działalności Schumana podkreślają, że już powstała w 1993 roku Unia Europejska była zaprzeczeniem jego idei i początkiem budowy „superpaństwa”. Zwracali też uwagę na odejście dzisiejszej Unii od wartości przyświecających tzw. Ojcom-Założycielom, takim jak Schuman, a także Alcide de Gasperi czy Konrad Adenauer.

Grupę tą okeśla się na różne sposoby. Są to "Ojcowie Europy", "Ojcowie Zjednoczonej Europy", "Ojcowie Założyciele Wspólnot Europejskich" itp. Nie mozna jednak nazywac ich "Ojcami-Założycielami Unii Europejskiej".

Instytut Myśli Schumana w ciekawym opracowaniu zaproponował zmiany w Unii Europejskiej zgodne z ideami Roberta Schumana.

EUROPE DIRECT W POLSCE