To było w maju...
2022-06-01 | 15:09:17

Konkurs pisemny...

Na wstępie chcieliśmy przypomnieć o trwającym konkursie pisemnym pt. „18 lat Polski w Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Wciąż czekamy na prace konkursowe studentów oraz uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Jesienią, jak co roku, wydamy publikację, stanowiącą podsumowanie konkursu. Znajdą się w niej fragmenty prac laureatów konkursu.

 

Dzień Europy...

Najważniejszym wydarzeniem maja była organizacja Dnia Europy. 7 maja odbyła się gra miejska pt. „Podróż po Europie”, a 11 maja lekcje europejskie o tematyce związanej z Dniem Europy. O grze i lekcjach pisaliśmy już na naszej stronie.

 

Zajęcia...

Prowadziliśmy dużo działań edukacyjnych w szkołach. Na początku, w dniach 5-10 maja, przeprowadziliśmy lekcje europejskie w Szkole Podstawowej nr 17 w Katowicach. Tematyka była związana z rocznicami przypadającymi w maju (takie jak przystąpienie Polski do UE, powstanie Rady Europy, Deklaracja Schumana), państwami członkowskimi UE oraz krajami niemieckojęzycznymi.

Następnie, 12 maja uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Katowicach wzięli udział w lekcjach pt. „Ja – młody Europejczyk”, poznając ważne informacje o Europie, UE oraz m. in. członkostwie Polski czy unijnym obywatelstwie.

16 maja odwiedziliśmy Zespół Szkół nr 3 w Katowicach i przeprowadziliśmy lekcje dla uczniów tamtejszego liceum ogólnokształcącego. Zajęcia dotyczące ekologii obejmowały najważniejsze kwestie związane z tym tematem, kontrowersje, działania unijnych instytucji czy też praktyczne wskazówki, jak każdy z nas może chronić środowisko.

17 maja prowadziliśmy lekcje zdalnie oraz stacjonarnie. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach wzięli udział w lekcjach online na temat działań UE związanych z wojną na Ukrainie oraz z francuską prezydencją w Radzie UE. Następnie odbyły się lekcje stacjonarne o państwach członkowskich Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej nr 9 w Katowicach.

18 maja w Szkole Podstawowej nr 10 w Chorzowie odbył się XXIII Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Pomogliśmy w jego organizacji przygotowując części pytań oraz nagród. Poza tym wygłosiliśmy wykład na temat działań UE w związku z wojną na Ukrainie.

19 i 20 maja gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 22 w Katowicach, prowadząc lekcje pt. „Państwa członkowskie Unii Europejskiej” oraz „Ja – młody Europejczyk”.

EUROPE DIRECT W POLSCE