Działania w lutym
2023-02-25 | 12:51:48

Przypominamy o anonimowej ankiecie na temat zagadnień związanych z UE, które są istotne na szczeblu lokalnym. Serdecznie zapraszamy do jej wypełnienia.

Cały czas przygotowujemy się do XXV Targów Edukacyjnych, na które już teraz serdecznie zapraszamy!

 

Działania prowadzone w lutym realizowaliśmy w trzech szkołach.  

Najpierw przeprowadziliśmy lekcje na temat krajów niemieckojęzycznych. W tym celu 6 lutego gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 4 w Katowicach, a 10 lutego w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Katowicach. Uczniowie poznali (lub przypomnieli sobie) ważne informacje na temat krajów takich jak Niemcy, Austria, Szwajcaria i Liechtenstein. Poznali ich historię, kulturę, języki i różne ciekawostki. Nie zabrakło informacji o roli Niemiec w Unii Europejskiej.

24 lutego odwiedziliśmy Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich. Tam dla uczniów liceum przygotowaliśmy zajęcia o przyszłości Europy i Unii Europejskiej. Poruszyliśmy takie kwestie jak Europejski Zielony Ład, wyniki konferencji o Przyszłości Europy, czy Krajowy Plan Odbudowy. Nie zabrakło informacji o bieżących działaniach UE oraz o początkach zjednoczonej Europy (co pomaga lepiej zrozumieć kwestie obecnych i planowanych działań).

Informacje o naszych działaniach są dostępne także na facebooku.

EUROPE DIRECT W POLSCE