Działania w kwietniu
2023-04-29 | 17:03:15

Przypominamy o anonimowej ankiecie na temat zagadnień związanych z UE, które są istotne na szczeblu lokalnym. Serdecznie zapraszamy do jej wypełnienia.

 

Historia integracji europejskiej, struktura Unii Europejskiej oraz Polska w Unii Europejskiej to tematy poruszone podczas lekcji w Szkole Podstawowej nr 54 w Bytomiu. Zajęcia odbyły się w dniach 12, 13, 19, 20, 24 i 25 kwietnia. Uczniowie poznali początki integracji europejskiej, ważne wydarzenia tego okresu i osoby z nimi związane. Następnie zdobyli wiedzę na temat unijnych instytucji, przywódców oraz wpływu obywateli na kształt instytucji. Ostatnie lekcje dotyczyły drogi Polski do UE, ważnych wydarzeń, które miały miejsce po 2004 roku oraz różnych aspektów związanych z członkostwem.

13 kwietnia w II Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach przeprowadziliśmy lekcję dotyczącą szwedzkiej prezydencji w Radzie UE. Tematyka objęła również ogólnie unijne instytucje oraz informacje na temat Królestwa Szwecji.

17 kwietnia, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, punkt EUROPE DIRECT Śląskie wraz z nami zorganizował II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. Wzięło w nim udział 112 uczniów z 18 miast z województwa śląskiego, a także z Kielc. Sześcioro uczestników z województwa śląskiego znalazło się wśród najlepszych 50 w Polsce i zakwalifikowało się do III etapu.

21 kwietnia odbył się Konkurs Debat Oksfordzkich „Proszę mi nie przerywać!”, o którym pisaliśmy już na naszej stronie. Jego przewodnim tematem były kwestie związane z ekologią, klimatem i środowiskiem. Konkurs został zorganizowany w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach.

Na koniec, 27 kwietnia wzięliśmy udział w konferencji pt. „Społeczne Śląskie - włącz się! W stronę niezależnego życia”. Podczas konferencji, która odbyła się w Muzeum Śląskim w Katowicach, przygotowaliśmy stoisko informacyjne.

EUROPE DIRECT W POLSCE