Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością rozpoczyna działalność 11 stycznia
2013-01-09 | 15:14:25
Z dniem 11 stycznia rozpocznie działalność Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (EC3), mające chronić obywateli i europejskie przedsiębiorstwa przed przestępstwami w internecie. W uroczystym otwarciu Centrum, powstałego przy biurze Europolu w Hadze (Holandia), weźmie udział Cecilia Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych.
„Centrum znacznie poprawi zdolności UE w zakresie zwalczania cyberprzestępczości oraz w zakresie ochrony internetu, który powinien pozostać bezpłatny, otwarty i bezpieczny. Przestępcy internetowi są sprytni i natychmiast wykorzystują nowe technologie do nielegalnych celów. Dzięki Centrum zyskamy nad nimi przewagę, będziemy od nich szybsi, dzięki czemu będziemy mogli zapobiegać ich przestępstwom i je zwalczać ” – powiedziała komisarz Malmström.
„Zwalczanie cyberprzestępczości, biorąc pod uwagę ponadgraniczny charakter tego zjawiska i łatwość, z jaką przestępcy mogą się ukryć, wymaga właściwej i elastycznej reakcji. Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością ma zapewniać specjalistyczną wiedzę: jako ośrodek analizy informacji, jako centrum wsparcia operacyjnego w zakresie dochodzeń i spraw kryminalnych. Pozwoli również mobilizować dostępne zasoby ze wszystkich państw członkowskich. Dzięki temu może ono ograniczyć zagrożenia ze strony przestępców internetowych niezależnie od tego, w jakim kraju działają” – oświadczył Troels Oerting, szef Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością.
Dochodzenia w sprawie oszustw internetowych, przemocy wobec dzieci w internecie i innych cyberprzestępstw dotyczą zazwyczaj setek ofiar, a także podejrzanych w wielu różnych częściach świata. Policja krajowa nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić operacji zakrojonych na tak dużą skalę.
Otwarcie Centrum oznacza odejście od dotychczasowego podejścia UE do problemu cyberprzestępczości. Przede wszystkim działania Centrum będą w większym stopniu opierać się na przewidywaniach i będą miały bardziej wszechstronny charakter. Centrum pozwoli gromadzić wiedzę i informacje, będzie wspierać dochodzenia w sprawach karnych oraz propagować jednolite rozwiązania w całej UE.
Centrum będzie się koncentrować na nielegalnych działaniach zorganizowanych grup przestępczych w internecie, w szczególności na atakach wymierzonych w bankowość elektroniczną i wszelkiego rodzaju internetowe transakcje finansowe, na przemocy seksualnej wobec dzieci w internecie oraz na przestępstwach dotyczących kluczowej infrastruktury i systemów informacyjnych w UE.
Centrum będzie również wspierać badania, rozwój oraz działania na rzecz rozszerzenia możliwości organów ścigania, sędziów i prokuratorów. Będzie ono również sporządzać oceny zagrożenia, obejmujące analizę tendencji, prognozy i wczesne ostrzeganie. Aby poprawić skuteczność rozbijania siatek przestępców działających w internecie i ścigania podejrzanych, Centrum będzie gromadzić i przetwarzać dane dotyczące cyberprzestępczości i zapewni pomoc techniczną organom ścigania w państwach członkowskich. Będzie im udzielać wsparcia operacyjnego (np. w przypadku ingerencji, oszustw, przemocy seksualnej wobec dzieci w internecie itd.) oraz służyć specjalistyczną wiedzą techniczną, analityczną i kryminalistyczną w ramach wspólnych dochodzeń unijnych.
Z nowego badania Eurobarometru wynika, że Europejczycy mają duże obawy co do bezpieczeństwa cybernetycznego: 89 proc. użytkowników internetu unika ujawniania danych osobowych w sieci, a 12 proc doświadczyło już oszustwa w internecie.
Codziennie ofiarą różnych form przestępstw w internecie pada około miliona osób. Łączne roczne straty poszkodowanych w wyniku działalności cyberprzestępczej na całym świecie szacuje się na około 290 mld euro (Norton, 2011 r.).
Kontekst
Zamiar ustanowienia Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością Komisja ogłosiła w „Strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE w działaniu” (IP/10/1535MEMO/10/598), którą przyjęła w dniu 22 listopada 2010 r.
Ustanowienie Centrum (IP/12/317 i MEMO/12/221) jest częścią działań mających na celu ochronę obywateli przed przestępstwami internetowymi. Stanowi ono uzupełnienie wniosków ustawodawczych, takich jak dyrektywa dotycząca ataków na systemy informatyczne (IP/10/1239 i MEMO/10/463) oraz przyjęta w 2011 r. dyrektywa dotycząca zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej w internecie (IP/11/1255).
Oficjalna ceremonia otwarcia Centrum odbędzie się w dniu 11 stycznia w siedzibie Europolu w Hadze (Holandia).
Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, Bruksela, 9 stycznia 2013
EUROPE DIRECT W POLSCE