Środowisko: W Brukseli rusza Zielony Tydzień
2013-06-04 | 14:22:12

Dzisiaj rozpoczęła się największa konferencja na temat środowiska naturalnego w Europie, pod hasłem „Czyste powietrze dla wszystkich”. Tematem tegorocznej edycji Zielonego Tygodnia jest powietrze – około 3 tys. uczestników przez trzy dni będzie omawiało zagadnienia związane z powietrzem. Podmioty zajmujące się ochroną środowiska, organizacje pozarządowe, przedstawiciele rządów i urzędnicy instytucji UE będą szukać rozwiązań dla kluczowych kwestii związanych z powietrzem, takich jak ochrona jakości powietrza w kontekście rosnącej produkcji przemysłowej i energetycznej, zwiększenia ruchu drogowego i rozwoju urbanizacji, spalania paliw kopalnych i zmian klimatu. Wszystkie sesje konferencji są transmitowane na żywo w internecie.


Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: „Zanieczyszczenie powietrza jest często niewidoczne, ale jego skutki są namacalne. Kiedy jakość powietrza znacznie spada, płacimy wysoką cenę w postaci wzrostu śmiertelności, wysokich kosztów medycznych i spadku wydajności pracy związanego ze zwolnieniami chorobowymi. Zielony Tydzień to ważna platforma, w ramach której politycy, przedstawiciele społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, instytucje publiczne i firmy mogą dzielić się pomysłami, jak poprawić jakość powietrza, które wdychamy. Jesteśmy zawsze otwarci na propozycje dotyczące polepszenia obowiązujących przepisów”.


Organizacje i firmy zademonstrują swoje najlepsze praktyki na 40 stoiskach wystawowych. Równolegle organizowane będą takie imprezy, jak pokaz na świeżym powietrzu pojazdów na paliwa alternatywne czy jazdy próbne samochodami elektrycznymi. Podczas Zielonego Tygodnia odbędzie się również uroczystość wręczenia nagród w ramach programu LIFE (najlepsze projekty w kategoriach „Przyroda” i „Środowisko”).


Komisarz Potočnik ogłosił rok 2013 Rokiem Powietrza. W tym roku Komisja przeprowadza przegląd swojej polityki w tej dziedzinie, poszukując zwłaszcza sposobów poprawy jakości powietrza, które wdychamy. Pomimo postępu, jaki dokonał się w ostatnich latach, na najgęściej zaludnionych obszarach UE nadal często przekracza się niektóre normy jakości powietrza, zwłaszcza pod względem takich zanieczyszczeń jak cząstki stałe, ozon w warstwie przyziemnej i dwutlenek azotu.


Jesienią wyniki przeglądu zostaną wykorzystane jako podstawa dla nowej wersji strategii UE na rzecz jakości powietrza, obejmującej nowe i potwierdzone cele na rok 2020 i lata następne, a także listę głównych inicjatyw i instrumentów, które pozwolą na osiągnięcie tych celów.


Kontekst


Trzynasta edycja Zielonego Tygodnia, największej corocznej konferencji poświęconej europejskiej polityce w dziedzinie środowiska, odbędzie się w dniach od 4 do 7 czerwca 2013 r. w Brukseli (centrum The Egg, rue Bara 175). Główni prelegenci to między innymi:

 • Janez Potočnik, komisarz UE ds. środowiska
 • Marcin Korolec, minister środowiska, Polska
 • Satu Hassi, deputowana do PE
 • Sirpa Pietikäinen, deputowana do PE i przewodnicząca GLOBE.EU
 • Catherine Stihler, deputowana do PE i członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • Bas Eickhout, deputowany do PE
 • Cor Lamers, burmistrz Schiedam (Holandia) i członek Komitetu Regionów
 • Maurizio Conte, minister środowiska regionu Veneto (Włochy)
 • Assumpta Ferran i Poca, dyrektor generalna ds. jakości środowiska, Ministerstwo Spraw Terytorialnych i Zrównoważonego Rozwoju, Katalonia (Hiszpania)
 • Per Ankersjo, wiceburmistrz ds. środowiska miejskiego, Sztokholm
 • Martha Delgado Peralta, wiceprzewodnicząca ICLEI i była sekretarz ds. środowiska miasta Meksyk
 • Ugo Cappellacci, przewodniczący regionu Sardynia
 • Giuseppe Bortone, dyrektor generalny ds. środowiska i ochrony gleby, region Emilia-Romagna (Włochy)
 • Claudia Terzi, minister ds. środowiska, energii i zrównoważonego rozwoju regionu Lombardia (Włochy)
 • Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy, Europejska Agencja Środowiska
 • Simon Upton, dyrektor ds. środowiska, OECD
 • Arab Hoballah, dyrektor ds. zrównoważonej konsumpcji i produkcji, Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska
 • Johan Kuylenstierna, dyrektor wykonawczy, Instytut Środowiska w Sztokholmie

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 4 czerwca 2013

EUROPE DIRECT W POLSCE