Fundusze na mapie Europy
2014-08-12 | 01:10:05

Nowa propozycja dla osób zainteresowanych funduszami europejskimi! Dzięki interaktywnej mapie Europy już teraz w jednym miejscu można znaleźć wyczerpujące informacje o projektach dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Interaktywna mapa pokazujące konkretne działania powstaje także w serwisie społecznościowym Pinterest.

Mapę Europy wraz z linkami do wszystkich państw członkowskich można znaleźć tutaj: http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_pl.htm.

Dzięki współpracy w ramach programu "Europe around the Corner" (EaC) powstała mapa przekierowująca do stron państw członkowskich, gdzie obywatele mogą znaleźć projekty dofinansowane z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Mogą być to zatem projekty ze wsparciem płynącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

W ten sposób np. zaznaczając obszar Polski, zostaniemy przekierowani na stronę z mapą dotacji w Polscehttp://www.mapadotacji.gov.pl/. Tam z łatwością wyszukamy projekty w danym regionie czy powiacie, a także według zakresu tematycznego, który nas interesuje. Każdy projekt jest szczegółowo opisany wraz z rodzajem funduszu i wysokością otrzymanego dofinansowania.

Ponadto mapę działań realizowanych dzięki funduszom europejskim można także znaleźć w serwisie społecznościom Pinterest, na której już zaznaczonych jest kilkadziesiąt projektów dofinansowanych z funduszy europejskich. Serwis będzie na bieżąco aktualizowany: http://www.pinterest.com/eucommission/european-funding-in-your-region/.

 

EUROPE DIRECT W POLSCE