Pomoc dla wschodniej Ukrainy
2014-08-12 | 01:11:54

Komisja Europejska przeznacza dodatkowe 2,5 mln euro na pomoc dla ludności we wschodniej Ukrainie, która najbardziej ucierpiała wskutek trwających walk. Celem wsparcia humanitarnego jest pomoc w rejestrowaniu i przemieszczaniu uchodźców wewnętrznych, zapewnieniu im schronienia, jedzenia, wody, opieki zdrowotnej i psychologiczno-społecznej oraz w przygotowaniu się do nadchodzącej zimy. Ukraiński kryzys był tematem rozmów telefonicznych, jakie szef KE J.M. Barroso przeprowadził z prezydentami Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

- Ruszamy z pomocą najbardziej bezbronnym i poszkodowanym ofiarom tego konfliktu. To cywile, wśród nich wiele kobiet i dzieci, którzy zostali zmuszeni do nagłej ucieczki ze swoich domów, często pozostawiając w nich dobytek osobisty. Potrzebują naszej pomocy, aby przeżyć nadchodzące miesiące, zwłaszcza zbliżającą się zimę. Niektórzy z nich znaleźli się na linii ognia, bez możliwości ucieczki – powiedziała unijna komisarz Kristalina Georgieva, odpowiedzialna za współpracę międzynarodową, pomoc humanitarną i reagowanie kryzysowe. - Wzywam wszystkie strony konfliktu, aby ułatwiły pracę organizacjom humanitarnym i zezwoliły na dostarczenie koniecznej pomocy dla ludności cywilnej, bez względu na to, kto i gdzie jej potrzebuje

Wsparcie humanitarne ze strony Komisji Europejskiej ma na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności z obszarów bezpośrednio dotkniętych konfliktem, osób przesiedlonych i uchodźców z terenów konfliktu oraz osób powracających do swoich domów na terenach odzyskanych przez wojska ukraińskie. Ta kategoria obejmuje około 3,9 miliona ludzi.

Tak jak w przypadku innych kryzysów, Komisja ściśle współpracuje z ONZ i partnerami niosącymi pomoc humanitarną. Już na początku kryzysu unijni eksperci w tej dziedzinie zostali wysłani na tereny objęte konfliktem, aby monitorować sytuację i zapewnić koordynację i terminowość unijnego wsparcia. Eksperci ci są w pełni zaangażowani w przygotowanie działań humanitarnych na Ukrainie, prowadzonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

2,5 miliona euro funduszy uzupełniają pomoc w wysokości 250 tys. euro przekazaną Ukrainie przez Komisję Europejską poprzez Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Kontekst

Trwający konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie od lipca br. pochłonął kolejne ofiary cywilne i wymusił dalsze przesiedlenia ludności. Około 293 tysięcy ludzi zostało zarejestrowanych jako wewnętrzni uchodźcy lub uchodźcy (118 tys. wewnętrznych uchodźców i 175 tys. uchodźców do Rosji). Te liczby mogą być jeszcze wyższe w związku z brakiem scentralizowanego systemu rejestracji uchodźców wewnętrznych.

Skutkiem konfliktu są także zniszczenia infrastruktury, sieci elektrycznych i systemów dostarczania wody oraz coraz bardziej topniejące zapasy.

Dodatkowe informacje:

EUROPE DIRECT W POLSCE