Przekroczone kwoty mleczne
2014-10-03 | 14:19:19

Osiem państwo członkowskich – Niemcy, Holandia, Polska, Dania, Austria, Irlandia, Cypr i Luksemburg – przekroczyły przyznane im kwoty dostaw mleka w okresie 2013/14 i w związku z tym muszą zapłacić kary (tzw. opłata za przekroczenie kwoty krajowej), o łącznej wartości blisko 409 milionów euro (46,46 mln euro w przypadku Polski). Pomimo przekroczenia kwot w tych krajach, dostawy mleka w UE pozostały na poziomie niższym o 4,6% od całkowitego limitu, w porównaniu do 6% w okresie 2012/13. Dodatkowo, Holandia przekroczyła krajowe kwoty sprzedaży bezpośredniej o 3300 ton (4,2%) i musi zapłacić dodatkowo 918 tys. euro.

Zgodnie z krajowymi deklaracjami za rok rozliczeniowy kończący się 31 marca 2014, osiem państw członkowskich przekroczyło krajowe kwoty dostaw łącznie o 1 469 000 ton.

Liczba państw członkowskich, które przekroczyły kwoty, pozostaje ograniczona a nadprodukcja wynosi 1% całego mleka dostarczonego lub objętego sprzedażą bezpośrednią (0,1% w poprzednim roku rozliczeniowym). 20 państw członkowskich nie przekroczyło kwot krajowych, przy czym 14 utrzymało się na poziomie o ponad 10% niższym niż przyznane im limity.

System kwot mlecznych będzie zniesiony 1 kwietnia 2015 roku.

Jak działa system

System kwot mlecznych został wprowadzony w latach 80-tych w celu rozwiązania problemu nadprodukcji mleka. Każde państwo członkowskie ma przyznane 2 kwoty – jedną dla dostaw mlecznych (stanowiącą 97,6% całkowitego limitu w UE) i drugą dla sprzedaży bezpośredniej na poziomie gospodarstw rolnych (2,4%). Te ilości są rozdzielone pomiędzy producentów (kwoty indywidualne) w każdym państwie członkowskim. Jeżeli państwo członkowskie przekracza kwotę krajową mleka, należna staje się opłata z tego tytułu, w wysokości 27,83 euro za 100kg, którą płacą producenci proporcjonalnie do ich udziału w przekroczeniu limitu w danym roku rozliczeniowym (1 kwietnia – 31 marca). Te liczby ustalane są po rozdzieleniu niewykorzystanych kwot innych producentów.

Więcej informacji (w tym tabele z danymi) tutaj.

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 3 października 2014

EUROPE DIRECT W POLSCE