Impuls dla cyfrowego wzrostu w Polsce: Komisarz Cre?u daje zielone światło dla unijnych inwestycji regionalnych na lata 2014-2020
2014-12-08 | 15:46:49

Corina Cre?u, europejska komisarz ds. polityki regionalnej, zatwierdziła dziś pierwszy polski program operacyjny na lata 2014-2020. Program zatytułowany „Cyfrowa Polska”, którego budżet wyniesie ponad 2,17 mld euro środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), ułatwi realizację celów europejskiej agendy cyfrowej w Polsce.

Fundusze z programu zostaną przeznaczone przede wszystkim na uruchomienie szybkich łączy szerokopasmowych, zwłaszcza na obszarach wiejskich i słabiej rozwiniętych, oraz na rozwój e-usług w ramach administracji publicznej. Program będzie także wspierać inicjatywy służące poprawie poziomu umiejętności cyfrowych wśród Polek i Polaków, by umożliwić wszystkim korzystanie w większym zakresie z publicznych i komercyjnych e-usług.

Z okazji przyjęcia programu europejska komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cre?u powiedziała: „Zatwierdziliśmy właśnie ważny pakiet inwestycyjny dotyczący łączności cyfrowej dla Polski. Obecnie wiele słabiej rozwiniętych regionów w Polsce nie ma dostępu do podstawowych usług szerokopasmowych. Dzięki programowi większość polskich gospodarstw domowych uzyska możliwość korzystania z szybkiego połączenia szerokopasmowego. Program pomoże też w zmniejszeniu tzw. przepaści cyfrowej, ułatwiając ludziom zdobycie umiejętności pozwalających na korzystanie z e-usług publicznych. Dzięki tym działaniom Polsce będzie łatwiej wykorzystać możliwości, jakie oferuje cyfrowa gospodarka. Program jest doskonałym przykładem tego, jak polityka spójności może przyczyniać się do realizacji celów europejskiej agendy cyfrowej oraz wyznaczonego przez przewodniczącego Junckera zadania, jakim jest stworzenie połączonego jednolitego rynku cyfrowego.”

Najważniejsze konkretne cele stawiane przed programem dotyczą:

  • uzyskania przez większość gospodarstw domowych w Polsce dostępu do szybkiego połączenia szerokopasmowego;
  • poprawy działania e-usług publicznych;
  • osiągnięcia sytuacji, w której 50 proc. osób i ponad 90 proc. przedsiębiorstw będzie kontaktować się z administracją publiczną za pośrednictwem internetu;
  • zwiększenia odsetka osób regularnie korzystających z internetu do ponad 80 proc.;
  • znacznego ograniczenia liczby osób, które nigdy nie korzystały z internetu;
  • szerszego upowszechnienia zaawansowanych i średnio zaawansowanych umiejętności cyfrowych.

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 8 grudnia 2014

EUROPE DIRECT W POLSCE