Prawa każdego człowieka
2014-12-10 | 18:34:39

10 grudnia obchodzony jest – zgodnie z propozycją ONZ sprzed ponad 65 lat - jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. – Dążymy do tego, aby każdy z nas mógł w każdej chwili i wszędzie korzystać z pełnego spektrum swoich praw – tak stanowisko Unii Europejskiej definiuje z tej okazji Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federica Mogherini.

 

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel Federiki Mogherini w imieniu Unii Europejskiej w Dniu Praw Człowieka, 10 grudnia 2014 r.

Dziś obchodzimy Dzień Praw Człowieka dla uczczenia przyjęcia przed 66 laty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Powszechnej deklaracji praw człowieka.

Temat przewodni tegorocznego Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka – Prawa człowieka 365 – jest wyrazem dążenia do tego, by każdy z nas mógł w każdej chwili i wszędzie korzystać z pełnego spektrum praw człowieka.

UE jest zdecydowana stać na straży tych praw. Dwa lata temu przyjęliśmy strategiczne ramy dotyczące praw człowieka i demokracji wraz z odpowiednim planem działania oraz powołaliśmy specjalnego przedstawiciela UE ds. praw człowieka. Od tego czasu przy wsparciu państw członkowskich UE propagujemy prawa człowieka w ponad 40 dialogach dotyczących praw człowieka z państwami trzecimi i włączamy się w ich promowanie na forum organizacji regionalnych i wielostronnych, w tym ONZ.

Specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej Stavros Lambrinidis utrzymuje ścisły i proaktywny kontakt z najważniejszymi partnerami i wspiera rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie. Delegatury UE monitorują sytuację w zakresie praw człowieka, przekazują sprawozdania na ten temat i podejmują działania w tej dziedzinie, i to niekiedy w bardzo trudnych warunkach.

Osiągnęliśmy już wiele, lecz dużo pozostaje jeszcze do zrobienia. Jedną z kwestii wymagających dalszej pracy jest problem tortur. Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur ONZ przyjął już 30 lat temu, lecz tortury nadal są powszechnie stosowane na całym świecie. Powinniśmy zwrócić na to pilnie naszą uwagę.

Przewidziana na 2015 r. aktualizacja planu działania UE dotyczącego praw człowieka i demokracji będzie okazją do ponowienia zobowiązań i do stawienia czoła nowym wyzwaniom dla powszechności i niepodzielności praw człowieka.

EUROPE DIRECT W POLSCE