Europejczycy ufają Unii
2014-12-18 | 18:46:34

Coraz więcej obywateli pozytywnie postrzega Unię Europejską i ma do niej zaufanie – wynika z najnowszego badania Eurobarometru, przeprowdzonego w listopadzie 2014 r. Unię postrzega pozytywnie już 39 proc. Europejczyków – w czerwcu, zaraz po wyborach do Parlamentu Europejskiego ten wskaźnik wyniósł 35 proc. Najnowsze badanie wykonano po oficjalnym rozpoczęciu pracy przez Komisję Junckera.

Coraz więcej obywateli pozytywnie postrzega Unię Europejską i ma do niej zaufanie. Istnieje również znaczne wsparcie publiczne dla kluczowych obszarów polityki określonych w wytycznych politycznych Komisji.

Liczba Europejczyków, którzy twierdzą, że pozytywnie postrzegają UE, wzrosła z 35 proc. w czerwcu do 39 proc. w listopadzie. W sposób neutralny Unię odbiera 37 proc. respondentów, a jej negatywny obraz ma 22 proc. (spadek z 25 proc. w czerwcu).

Liczba osób, które twierdzą, że mają zaufanie do Unii Europejskiej, także wzrosła do 37 proc. (wzrost o 6 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego badania przeprowadzonego zaraz po wyborach do Parlamentu Europejskiego). Średni poziom zaufania do rządów krajowych także wzrósł nieznacznie do 29 proc. (+2 punkty).

Liczba osób, które uważają, że ich głos liczy się w UE, zmniejszyła się (40 proc., -2 pkt). Zaraz po wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 r. liczba ta była najwyższa od 10 lat.

Oczekiwania w stosunku do gospodarki oraz wsparcie dla euro nie uległy zmianie.

Jeśli chodzi o gospodarkę, Europejczycy nie zmienili swoich oczekiwań. Ponad jedna piąta (22 proc., -1 pkt) optymistycznie postrzega nadchodzące dwanaście miesięcy, zaś 45 proc. oczekuje, że sytuacja się nie zmieni. Oznacza to, że ponad sześciu na dziesięciu Europejczyków jest zdania, że sytuacja gospodarcza nie ulegnie pogorszeniu. Liczba Europejczyków, którzy uważają, że wpływ kryzysu na zatrudnienie osiągnął już swój punkt kulminacyjny (44 proc., –2 pkt), jest nieco mniejsza niż tych, którzy uważają, że „najgorsze dopiero przed nami” (46 proc, +2 pkt).

Pozytywna postawa wobec euro utrzymuje się na stałym poziomie (56 proc. w UE, 67 proc. w strefie euro). Poparcie dla wspólnej waluty wzrosło w 18 państwach członkowskich, a przede wszystkim na Litwie (63 proc., +13 pkt), która wejdzie do strefy euro 1 stycznia 2015 r., i na Łotwie (74 proc., +6 pkt).

Główne obawy Europejczyków dotyczą gospodarki i imigracji.

Jeśli chodzi o najważniejsze obawy, imigracja jest coraz częściej wymienianym problemem na poziomie krajowym i unijnym. Znajduje się ona obecnie na czwartym miejscu, jeśli chodzi o najczęściej poruszane problemy na poziomie UE (24 proc, +3 pkt), oraz na trzecim miejscu na poziomie krajowym (18 proc., +3 pkt). Na Malcie, w Wielkiej Brytanii i w Niemczech jest to dla obywateli kwestia pierwszej wagi.

Z badania Eurobarometru wynika także wyraźne poparcie obywateli dla priorytetowych kwestii określonych przez Komisję Junckera.

  • Jeśli chodzi o inwestycje w UE, ponad 60 proc. Europejczyków zgadza się, że należy wykorzystać pieniądze publiczne do stymulowania inwestycji sektora prywatnego na poziomie UE.
  • W kwestii energii 73 proc. Europejczyków popiera politykę energetyczną wspólną dla państw członkowskich UE.
  • Większość Europejczyków uznaje jednolity rynek (swobodny przepływ osób, towarów i usług na terytorium UE) za największe osiągnięcie UE (52 proc.), zaraz za pokojem panującym wśród państw członkowskich (56 proc.).
  • W odniesieniu do kwestii migracji, 71 proc. Europejczyków opowiada się za wspólną europejską polityką migracyjną. Większość Europejczyków (52 proc.) pozytywnie ocenia imigrację osób z innych państw członkowskich UE.

 

Obywatele są optymistycznie nastawieni co do przyszłości UE. 56 proc. (bez zmian) Europejczyków twierdzi, że są nastawieni optymistycznie , a 37 proc. (-1 pkt) jest nastawionych pesymistycznie.

Kontekst

Badanie Eurobarometru z jesieni 2014 r. zostało przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 8 do 17 listopada 2014 r. W badaniu wzięło udział 32 598 osób ze wszystkich państw członkowskich UE i krajów kandydujących.

Dodatkowe informacje

W opublikowanym dziś sprawozdaniu na temat pierwszych wyników przedstawiono postrzeganie przez Europejczyków Unii Europejskiej, jej instytucji i polityki, a także najważniejsze obawy obywateli oraz ocenę sytuacji gospodarczej.

Pierwsze sprawozdanie na temat wyników dostępne jest na stronie: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_en.htm

 

 

EUROPE DIRECT W POLSCE