Juvenes Translatores: język polski coraz popularniejszy
2015-02-02 | 11:50:33

Komisja Europejska ogłosiła dziś nazwiska zwycięzców dorocznego konkursu dla młodych tłumaczy Juvenes Translatores. Zwyciężczynią z Polski jest Beata Skoczylas z Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku. Lecz nieformalnie Polska może poszczycić się laureatami także w trzech innych państwach: Grecji, Szwecji i Włoszech, gdzie zwycięzcami zostały osoby polskiego pochodzenia, tłumacząc teksty z języka polskiego na język kraju zamieszkania.  

Beata Skoczylas zwyciężyła dzięki najlepszemu przekładowi z języka polskiego na język angielski, który jest jej wielką pasją. Oprócz angielskiego uczy się także francuskiego oraz … islandzkiego. Skąd taki wybór? Bardzo interesuje się krajami skandynawskimi. I poważnie myśli o karierze tłumacza w przyszłości. Nie wiadomo, czy laureaci w Grecji, Szwecji i Włoszech mają podobne plany, wiemy natomiast, że cała trójka ma polskie pochodzenie i zwyciężyli w konkursie wybierając tłumaczenie z języka polskiego. Athanásios z Kavali w północnej Grecji od dziecka uczył się języka polskiego wraz z dwójką rodzeństwa od mamy Polki, która z kolei od swoich dzieci nauczyła się greckiego. Sofia z Werony nauczyła się polskiego od swojej mamy, a Mikael ze Sztokholmu także ma polskie korzenie.

Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni do Brukseli, aby 16 kwietnia podczas specjalnej uroczystości odebrać nagrody z rąk wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Kristaliny Georgievej.

Znajomość języków jednoczy ludzi, umożliwiając ich wzajemne porozumienie ponad granicami i niezależnie od tożsamości narodowej. Znajomość języków obcych jest bardzo ważną umiejętnością w życiu, ułatwiającą także karierę zawodową. Poprzez ten konkurs pragniemy zachęcić uczniów do nauki języków i ich używania, aby byli częścią naszej europejskiej rodziny”, powiedziała wiceprzewodnicząca Georgieva.

W tym roku uczestnicy konkursu tłumaczyli teksty poświęcone tożsamości europejskiej, przygotowane przez tłumaczy zatrudnionych w Komisji Europejskiej. Prace konkursowe były również sprawdzane i oceniane przez tłumaczy Komisji. Wszystkie oryginały poruszały ten sam temat, jednak w każdej z wersji językowych zastosowano inne podejście. Tożsamość europejską omawiano na przykład z punktu widzenia kibiców piłki nożnej, w kontekście amerykańskiego spojrzenia na Europę czy przez pryzmat historii XV-wiecznego czeskiego króla pragnącego zjednoczyć nasz kontynent. Specjalnie stworzona grupa poliglotów dopilnowała, aby wszystkie teksty cechował zbliżony poziom trudności.

Uczestnicy mogli wybrać jedną z 552 możliwych kombinacji językowych, w jakie można ułożyć 24 języki urzędowe UE. W tym roku wykorzystano 148 kombinacji, w tym tłumaczenie z czeskiego na hiszpański, z polskiego na grecki i z polskiego na szwedzki, a także z hiszpańskiego na bułgarski. Wszyscy zwycięzcy tłumaczyli na język, którym najlepiej się posługują – dokładnie tak samo postępują zawodowi tłumacze zatrudnieni w instytucjach unijnych.

Kontekst

Konkurs Juvenes Translatores (z łaciny „młodzi tłumacze”) jest organizowany co roku od 2007 r. przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej. Jest on wyrazem pasji do języków cechującej tłumaczy zatrudnionych w Komisji Europejskiej, a jego celem jest zachęcanie młodych ludzi w szkołach do nauki języków obcych oraz pokazanie im, na czym polega praca tłumacza. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół średnich w wieku 17 lat (w tej edycji konkursu były to osoby urodzone w 1997 r.). Konkurs odbywa się w tym samym czasie w wybranych szkołach na terytorium UE, w tym na jej terytoriach zamorskich. Na przestrzeni lat stał się inspiracją dla niektórych uczestników do podjęcia studiów językowych i pracy w charakterze tłumacza. 

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 2 lutego 2015

EUROPE DIRECT W POLSCE