Jesienny Eurobarometr: Polak - ostrożny optymista
2015-02-16 | 10:37:38

Polacy są nadal większymi optymistami niż ogół Europejczyków w ocenie sytuacji gospodarczej – wynika z badania opinii publicznej Eurobarometr 82 przeprowadzonego w listopadzie 2014 r. Jednocześnie polskich respondentów niepokoi – podobnie jak mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej – sytuacja na krajowym rynku pracy. Tylko Brytyjczyków, Niemców i Maltańczyków bardziej martwi imigracja.

Według badania Eurobarometr 82, obecnie 43% Polaków dobrze ocenia gospodarkę we własnym kraju, zaś 55% gospodarkę europejską (średnia dla UE to odpowiednio 34% i 30%). Jednocześnie trzech na czterech Polaków (74%) źle postrzega rozwój sytuacji na krajowym rynku pracy, co jednak nie odbiega od europejskiej średniej (73%). Bezrobocie (54%) jest zdecydowanie najczęściej wskazywane przez Polaków jako jeden z najważniejszych problemów, przed stanem systemu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, inflacją, emeryturami oraz sytuacją gospodarczą.

Respondenci z innych krajów UE także wskazują na bezrobocie jako najważniejszy problem, z którym muszą zmierzyć się ich rządy (przeciętnie w całej UE – 45%). Wyjątkiem są Niemcy, Brytyjczycy i Maltańczycy, dla których ważniejsza jest imigracja, a także Holendrzy, którzy na pierwszym miejscu wskazują system ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych.

Polacy ufają Unii Europejskiej wyraźnie częściej od unijnej średniej (49% wobec 37%). Dużo mniejszym zaufaniem darzą krajowy rząd (26%) i partie polityczne (13%), jednak są to oceny porównywalne z innymi krajami UE.

Najbardziej docenianymi przez Polaków skutkami przystąpienia do UE są swobodny przepływ osób, towarów i usług (34%) oraz pokój między państwami członkowskimi (31%). W zdecydowanej większości zgadzają się, że Unia stwarza warunki dla większej liczby miejsc pracy w Europie (85%) oraz sprawia, że prowadzenie interesów w Europie jest łatwiejsze (74%). Jednocześnie co drugi respondent (48%) jest przeciwny dołączeniu Polski do strefy euro.

Spośród uwzględnionych w badaniu aspektów dalszej integracji w ramach Unii Europejskiej, Polacy wyrażają największą aprobatę wobec wspólnej polityki obrony i bezpieczeństwa (83%) oraz wspólnej polityki zagranicznej wszystkich państw członkowskich (77%). Polacy popierają także powołanie Unii Energetycznej (74%), której priorytetem powinno być zagwarantowanie rozsądnych cen energii dla konsumentów (35%).

Większość Polaków (73%) jest za podpisaniem umowy o wolnym handlu i inwestycjach między UE a Stanami Zjednoczonymi. Średnie poparcie tej umowy w UE jest znacząco niższe niż w Polsce i wynosi 58%.

Kontekst

W raporcie zaprezentowane zostały wyniki badania Standardowy Eurobarometr zrealizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej przez konsorcjum TNS Opinion & Social. Standardowy Eurobarometr jest badaniem cyklicznym, realizowanym co pół roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących: Turcji, byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Islandii, Czarnogórze, Serbii a także na terytorium Cypru Północnego.

W Polsce badanie przeprowadzone zostało w dniach 8-17 listopada 2014 r. na losowej, reprezentatywnej próbie 1033 mieszkańców Polski w wieku 15 lub więcej lat, metodą wywiadu bezpośredniego w domu respondenta.

Pełna wersja raportu znajduje się na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Komunikat Komisji Europejskiej, Warszawa, 16 lutego 2015

EUROPE DIRECT W POLSCE